Område 2

Verksamheter Område 2

 • Verksamhet Beroende

  Verksamhet Beroende finns till för att ge god vård till personer som lider av beroendesjukdomar med eller utan psykiatrisk samsjuklighet. Verksamheten har mottagningar och avdelningar med varierade specialiseringsområden utspridda på olika platser i Göteborgsområdet. Heldygnsvården inom Verksamhet Beroende ligger främst på Östra Sjukhuset där avdelningar tar hand om akut sjuka beroendepatienter som kommer dit via den psykiatriska akutmottagningen eller genom planerade inläggningar.

 • Verksamhet Infektion

  Vi har som uppgift att upprätthålla hög kunskap och erfarenhet att utreda och behandla infektionssjukdomar och delta med råd och bedömningar i vård av patienter på hela Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt Kungälvs sjukhus. Infektion ger också råd på telefon till i första hand behandlande läkare i primärvård och som experter till vårdpersonal från stora delar av Sverige.

 • Verksamhet Medicin Geriatrik och Akutmottagning Östra

  Välkommen till verksamhetsområde Medicin, Geriatrik och Akutmottagning. Vi har en bred inriktning med omhändertagande av akut sjuka människor inom områden som diabetes, ventrombos, blodsjukdomar, hjärtsjukdomar, stroke samt mag-tarmsjukdomar.  Förutom en akutmottagning har vi vårdavdelningar samt specialinriktade öppenvårdsmottagningar. Inom verksamheten bedrivs forskning, utveckling och undervisning. Vårt mål är att ge en god medicinsk vård och omvårdnad så att du som patient ska känna dig välkommen och omhändertagen hos oss. Välkommen till oss som patient!

 • Verksamhet Neuropsykiatri

  Verksamhet Psykiatri Neuropsykiatri inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder utredning och behandling inom fyra huvudsakliga områden - minnesrelaterade sjukdomar, äldrepsykiatri, omsorgspsykiatri och allmänpsykiatri för personer som är döva eller hörselskadade. Inom verksamheten finns också Centrum för Huntingtons sjukdom. Även anhöriga/närstående kan erhålla rådgivning och stöd.

 • Verksamhet Psykiatri Affektiva

  Fokus för verksamheten är patienter med följande diagnoser: Affektiva sjukdomar, ångestsjukdomar och övriga allmänpsykiatriska sjukdomstillstånd utom psykossjukdomar. Upptagningsområde för patienter är Göteborg, Mölndal, Partille, Härryda och Öckerö.

 • Verksamhet Psykiatri Psykos

  Verksamhetsområde Psykiatri Psykos ansvarar för vården av personer med schizofreni och liknande tillstånd, som är bosatta i Göteborgs stad, Mölndals stad,  Partille, Härryda och Öckerö kommun.

 • Verksamhet Rättspsykiatri

  Hos oss får personer vård om de har begått ett brott, har en allvarlig psykisk störning och är dömda till rättspsykiatrisk vård. Även häktade personer i behov av särskild psykiatrisk vård kan få vård hos oss. Målet med vården är att patienten ska rehabiliteras ut till ett fungerande liv i samhället.