Område 2

Verksamheter Område 2

 • Verksamhet Beroende

  Verksamhet Beroende finns till för att ge god vård till personer som lider av beroendesjukdomar med eller utan psykiatrisk samsjuklighet. Verksamheten har mottagningar och avdelningar med varierade specialiseringsområden utspridda på olika platser i Göteborgsområdet. Heldygnsvården inom Verksamhet Beroende ligger främst på Östra Sjukhuset där avdelningar tar hand om akut sjuka beroendepatienter som kommer dit via den psykiatriska akutmottagningen eller genom planerade inläggningar.

 • Verksamhet Infektion

  Vi har som uppgift att upprätthålla hög kunskap och erfarenhet att utreda och behandla infektionssjukdomar och delta med råd och bedömningar i vård av patienter på hela Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt Kungälvs sjukhus. Infektion ger också råd på telefon till i första hand behandlande läkare i primärvård och som experter till vårdpersonal från stora delar av Sverige.

 • Verksamhet Medicin Geriatrik och Akutmottagning Östra

  Välkommen till verksamhetsområde Medicin, Geriatrik och Akutmottagning. Vi har en bred inriktning med omhändertagande av akut sjuka människor inom områden som diabetes, ventrombos, blodsjukdomar, hjärtsjukdomar, stroke samt mag-tarmsjukdomar.  Förutom en akutmottagning har vi vårdavdelningar samt specialinriktade öppenvårdsmottagningar. Inom verksamheten bedrivs forskning, utveckling och undervisning. Vårt mål är att ge en god medicinsk vård och omvårdnad så att du som patient ska känna dig välkommen och omhändertagen hos oss. Välkommen till oss som patient!

 • Verksamhet Psykiatri Affektiva

  Fokus för verksamheten är patienter med följande diagnoser: Affektiva sjukdomar, ångestsjukdomar och övriga allmänpsykiatriska sjukdomstillstånd utom psykossjukdomar. Upptagningsområde för patienter är Göteborg, Mölndal, Partille, Härryda och Öckerö.

 • Verksamhet Psykiatri Neuropsykiatri

  Verksamhet Psykiatri Neuropsykiatri inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder utredning och behandling inom fyra huvudsakliga områden - minnesrelaterade sjukdomar, äldrepsykiatri, omsorgspsykiatri och allmänpsykiatri för personer som är döva eller hörselskadade. Inom verksamheten finns också Centrum för Huntingtons sjukdom. Även anhöriga/närstående kan erhålla rådgivning och stöd.

 • Verksamhet Psykiatri Psykos

  Verksamhetsområde Psykiatri Psykos ansvarar för vården av personer med schizofreni och liknande tillstånd, som är bosatta i Göteborgs stad, Mölndals stad,  Partille, Härryda och Öckerö kommun.

 • Verksamhet Rättspsykiatri

  Verksamhetsområde Rättspsykiatri erbjuder både öppen och sluten vård för de patienter som av domstol överlämnats till rättspsykiatrisk vård och som har särskilda vårdbehov eller har begått allvarliga brott. Förutom enheter för patienter med psykossjukdom, personlighetsstörningar och missbruk finns en akutvårdsavdelning, samt en arbetsterapi- och socioterapienhet. De arbetar med arbetsrehabilitering, daglig sysselsättning och med att aktivera patienter till ett fysiskt och socialt aktivt liv.