Område 5

Område 5

 • Bröstcentrum

  Bröstcentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset samordnar och utvecklar vården för patienter med bröstcancer och andra bröstsjukdomar.

 • Verksamhet Anestesi Operation Intensivvård

  Anestesi/Operation/Intensivvård är Sveriges största enhet för operation, uppvakningsvård och intensivvård. Här genomförs såväl planerade som akuta åtgärder, av personal specialiserad inom anestesi, operation och intensivvård. Här finns sex operationsavdelningar och två intensivvårdsavdelningar. Cirka 600 personer arbetar inom verksamheten.

 • Verksamhet Anestesi Operation IVA Östra

  I verksamhetsområdet ingår två operationsavdelningar, en intensivvårdsavdelning/postoperativavdelning, smärtcentrum samt en tryckkammare. Vård ges till patienter inom område Östra, övriga Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt inom och utanför Västra Götalandsregionen. I samverkan med Sahlgrenska Akademien bedrivs forsknings- och utvecklingsarbete. Vårt ansvar omfattar anestesi (narkos), operationsservice, intensivvård, postoperativ vård och smärtbehandling. Hyperbar syrgasbehandling ges akut  i vår tryckkammare där även dagliga planerade behandlingar görs.

 • Verksamhet Hud- och könssjukvård

  Vid verksamheten omhändertas alla typer av hud- och könssjukdomar där specialistsjukvård behövs. För hudsjukvård behöver du remiss för att våra specialistläkare ska kunna bedöma om och hur snabbt du behöver komma. Diagnos och behandlingsråd ges även på distans till inremitterande läkare, baserat på remisser med bild. Vi har inte möjlighet att ta emot åkommor av mycket lindrig eller kosmetisk art. Könsmottagningen har bokningsbara tider via nätet om du vill testa dig för sexuellt överförbara infektioner som går under smittskyddslagen, såsom klamydia, gonorré, syfilis och hiv.

 • Verksamhet Hybrid och intervention

  Högspecialiserat och högteknologiskt, akut och dygnet runt. Så kan man sammanfatta den vård som drivs hos oss på Hybrid och intervention.

 • Verksamhet Kirurgi Sahlgrenska

  Verksamhetsområde Kirurgi, Sahlgrenska, har tre vårdavdelningar med totalt 84 vårdplatser, en mottagning och en forskningsmottagning. Vårdavdelningarna har inriktning mot bröstkirurgi, endokrin- och sarkomkirurgi samt kirurgi inom övre mag/tarmkanalen. På enheterna bedrivs både akut och planerad vård.

 • Verksamhet Kirurgi Östra

  Inom verksamhet Kirurgi Östra erbjuder vi vård till (arbetar vi med) patienter som drabbats av sjukdomar och skador i mag- och tarmkanalen. Kirurgi Östra bedriver högspecialiserad nationell-, region- och länssjukvård inom både kolorektalkirurgi, ärrbråckskirurgi och bariatrisk kirurgi. Vi har NHV-uppdrag för HIPEC och avancerad bäckenkirurgi. Verksamheten består av tre slutenvårdsavdelningar, öppenvårdsmottagningar och har fyra forskningslaboratorium knutna till verksamheten. Inom verksamheten pågår ständigt forskning, utveckling och undervisning inom både slutenvård och öppenvård.

 • Verksamhet Njurmedicin

  På Njurmedicin tar vi hand om patienter med akut och kronisk njursjukdom. En stor del av verksamheten är dialysbehandling i olika former. Njurmedicin finns på Sahlgrenska, Östra och Mölndals sjukhus.

 • Verksamhet Onkologi

  Jubileumskliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är en av Sveriges största onkologkliniker. Här behandlas patienter med alla typer av tumörer med medicinsk behandling eller strålbehandling. Den medicinska behandlingen som ges kan vara cytostatika, s k målinriktad terapi eller immunterapi. Strålbehandling ges i form av extern strålbehandling eller brachyterapi (strålkällor placeras i tumören).

 • Verksamhet Plastikkirurgi

  Verksamhetsområde plastikkirurgi vid Sahlgrenska Universitetssjukhus bedriver vård och behandling för invånarna i Västra Götalandsregionen. Inom vissa spetsområden är upptagningsområdet hela Sverige.

 • Verksamhet Transplantationscentrum

  På Transplantationscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset utförs transplantationer av alla typer av organ; hjärta, lunga, lever, njure, bukspottkörtel och tarm. Både barn och vuxna patienter behandlas. De flesta får organ från avlidna donatorer, men i vissa fall kan transplantation med levande givare också göras. Vi är också ett regionalt centrum för operation och behandling av patienter med tumörer i lever och gallvägar.

 • Verksamhet Urologi

  Välkommen till verksamhetsområde Urologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vi finns till för dig med problem som kan vara kopplade till urinvägarna.

 • Verksamhet Öron- Näs- och Halssjukvård

  Öron-, näs- och halssjukvård inklusive mottagning för audiologi- och talvård bedrivs inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.  Vi har verksamheter på Sahlgrenska, Mölndal och Östra. Profilområden är bland annat titanimplantat, avancerad kirurgi vid cancer, kärltumörer på hals, hypofys- och skallbastumörer, luftstrups- och struphuvudsförträngningar samt cochleaimplantat.