Verksamhet Hybrid och intervention

Högspecialiserat och högteknologiskt, akut och dygnet runt. Så kan man sammanfatta den vård som drivs hos oss på Hybrid och intervention.

Namnet då. Ja, för tydlighetens skull börjar vi med ”Intervention”, som står för de så kallade minimalinvasiva ingrepp som görs med hjälp av små verktyg som förs in via små portaler i huden. ”Hybrid” står för den del där vi kombinerar minimalinvasiv kirurgi med traditionell, där man öppnar kroppen.

Mer än hälften av de patienter vi tar emot behöver akuta eller ur-akuta åtgärder. Med specialistkompetens och avancerad robot- och röntgenutrustning stoppar vi akuta blödningar, lagar brutna ryggar, tar ut proppar ur hjärnan, byter hjärtklaffar, vidgar förkalkade kärl, tätar brock på andra kärl och mycket, mycket mer.

Vi har egen verksamhet med avancerad kärlkirurgi, men ofta utgör vi ett högspecialiserat team redo att, tillsammans med anestesi-, operations- och intensivvårdsteam, ta emot andra kirurgiska, radiologiska och medicinska verksamheter som behöver göra avancerade ingrepp med vår hjälp i våra lokaler. Vi har varje dag huset fullt av olika medicinska specialiteter som arbetar hos och med oss.

Till största del arbetar vi i det hus som kallas BOIC, Bild och interventionscentrum, i moderna välutrustade lokaler. 

Informationsbroschyr om vår verksamhet.