Verksamhet Plastikkirurgi

Verksamhetsområde plastikkirurgi vid Sahlgrenska Universitetssjukhus bedriver vård och behandling för invånarna i Västra Götalandsregionen. Inom vissa spetsområden är upptagningsområdet hela Sverige.

Plastikkirurgi är en kirurgisk teknikspecialitet som inte begränsar sig till ett visst organ eller viss vävnad, utan som tillämpar kirurgiska principer och tekniker i behandlingen av en rad olika medfödda och förvärvade sjukdomar och tillstånd. Indikationen är många gånger av psykosocial natur med målsättningen att försöka återställa patienten till ett så normalt utseende eller funktionalitet som är möjligt utifrån givna förhållanden. Den kliniska målsättningen är att normalisera patientens kroppsfunktioner och/eller utseende för att ge förutsättningar till ett normalt liv med normal livskvalitet.

Verksamheten är en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset och dess uppdrag. Verksamhetsområde Plastikkirurgis övergripande uppdrag är vård, utbildning, forskning och utveckling med fokus på högspecialiserad vård som är prioriterad. Verksamheten har egna vårdområden, men ingår också i många multidisciplinära samarbeten.

Plastikkirurgiska kliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är ett sammanhållet kompetenscentrum för plastikkirurgiska tekniker, och ansvarar för både bas- och högspecialiserad kompetens inom hela kompetensområdet. Det plastikkirurgiska kompetensområdet inbegriper många olika diagnoser inom grupperna medfödda missbildningar, trauma, cancer och funktionella besvär och utgör både läns- och högspecialiserad sjukvård.