Forskning och utbildning

Forskning

Parallellt med det kliniska uppdraget bedrivs även högkvalitativ forskning. Ämnesansvarig är utsedd av Göteborgs Universitet och tillhör Institutionen för Kliniska vetenskaper. Verksamheten har en nära koppling till akademin med en akademisk representant i verksamhetens ledningsgrupp. Inom verksamhetsområde Plastikkirurgi finns också ett FOU-råd (Forsknings- och utbildningsråd) med uppdragsbeskrivning och utsedd ordförande och representation av alla akademiska utbildningar som jobbar inom verksamheten.

Av klinikens 22 läkare är tre professorer, fyra docenter och åtta doktorander. Totalt är elva läkare disputerade. År 2017 - 2019 publicerades 74 vetenskapliga artiklar från kliniken.

Läs mer på Institutionen för Kliniska vetenskaper.

Utbildning

Plastikkirurgisk specialistutbildning och randutbildning. Ungefär en till två ST-läkare utbildas per år. Beroende på ST-läkarens bakgrund tar specialistutbildningen 3–5 år. Utöver detta har vi under året tio till tolv randande ST-läkare, främst från ÖNH-, hud- och ortopedkliniken, för utbildning i plastikkirurgisk teknik.

Läkarutbildning. Varje termin passerar ett stort antal läkarstudenter kliniken, var och en har två dagar hos oss under kirurgterminen. Vårt mål är att under denna tid lära dem basal suturteknik, grunderna i sår- och brännskadehandläggning samt ge en inblick i vad plastikkirurger på en universitetsklinik gör.

Psykologutbildning. I ett samarbete med Psykologiska Institutionen vid Göteborgs universitet, erbjuder kliniken möjlighet för psykologstudenter att göra examensarbete där ämneshandledning inom plastikkirurgi ingår. Kliniken erbjuder också mentorsuppdrag för ST psykologer (psykologer under specialistutbildning) inom VGR samt handledning vid specialistarbeten.

Sjuksköterskeutbildning. Vi har ett tätt samarbete med Göteborgs universitet, då en av våra specialistsjuksköterskor arbetar 20 % per vecka på KTC (Kliniskt träningscentrum). Under vår- och höstterminen har vi åtta stycken studenter med varierade VFU. På enheten har vi tre specialistsjuksköterskor inom kirurgi och två barnsjuksköterskor.

Utbildning administrativ personal. Utbildningen av Medicinsk sekreterare är en tvåårig utbildning på Yrkeshögskola. I samarbete med de utbildningsansvariga i Göteborg erbjuder vi i den Administrativa Enheten möjlighet för studenter att genomföra sina LIA-perioder (Lärande i Arbete) hos oss här på kliniken. Vi tar emot fyra studenter om året.