Forskning

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är det största sjukhuset i Sverige. Här bedrivs forskning med tvärvetenskaplig bredd och spets.

Vi utvecklar vården genom att stärka innovationer och klinisk forskning i nära samverkan med akademi, näringsliv och patienter. Forskning är också en möjlig karriärväg för många av professionerna på universitetssjukhuset. Den högspecialiserade sjukvård vi har idag, bygger på den forskning som våra medarbetare genomfört och implementerat. I nära samarbete med näringsliv och akademi utvecklas ständigt nya innovativa lösningar för dagens och morgondagens vård. 

Stimulerar till forskning

Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) vill stimulera till forskning i så hög utsträckning som möjligt. Vi erbjuder bland annat betald prova-på-forskning för alla hälsoprofessioner, forskarutbildning och forskartjänster för alla hälsoprofessioner, schemalagd forskningstid och vi har särskilda satsningar för yngre forskare via Gothia Forum. Akademisk karriär på SU ger en högre lön (disputation 4500 kr och docentur 7500 kr).

Det unika med att arbeta på ett universitetssjukhus, oavsett om man är sjuksköterska, biolog, läkare eller logoped, är att man i sin kliniska vardag har möjlighet att vara med och utveckla morgondagens vård genom att själv forska.

HTA-centrum

HTA-centrum kartlägger det vetenskapliga underlaget för en metod inom sjukvården och ger ut flertalet rapporter varje år.