Forskningsenheter

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset är forskningen en integrerad del av verksamheten. På denna sida finns en sammanställning av forskningsenheter inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Forskningsenheter sorterade per verksamhet

Informationen om forskningsenheter är framtagen för att underlätta för akademi och industri vid förfrågningar om samarbeten och medverkan i kliniska studier.

Om du är patient och söker information om pågående klinisk forskning, ta i första hand kontakt med din behandlande läkare.

Gothia Forums prövningsenheter

CTC, Clinial Trial Center och PTC, Primary care Trial Center
Gothia Forums prövningsenheter genomför kliniska studier på uppdrag av hälso- och sjukvård, akademi och näringsliv.

Enhetschef Anna-Carin Varvne, Tel  070 - 082 50 91
Gothia Forum.com - prövningsenheter


Anestesi Operation IVA

Forskningsenhet AnOpIVA, Östra
Axel Wolf,Ordförande FoU råd axel.Wolf@vgregion.se
Birgit Heckemann, FoU-koordinator birgit.heckemann@vgregion.se

Pågående forskningsprojekt - Projektdatabasen FoU VGR
FoUUI Område2/Verksamhet AnOpIVA (intern webbplats)

Forskningsenhet för anestesi och intensivvård, Sahlgrenska
Keti Dalla, Projektledare KFE AnOpIVA SU/S keti.dalla@vgregion.se

 


Barncancercentrum


Hybrid och intervention

Kärlkirurgisk forskningsenhet
Monica Broeren, Forskningssjuksköterska
monika.broeren@vgregion.se


Kardiologi

Kardiologens forskningsenhet
Kontakt: Sofie Andréen, Vårdenhetschef
eva-sofie.andreen@vgregion.se


Kirurgi

Forskningsenheten för bröst- och melanomkirurgi
Kontakt: Therese Bengtsson
therese.bengtsson@vgregion.se

Forskningsmottagning kirurgi Sahlgrenska
Kontakt: Tina Biörserud
christina.biorserud@vgregion.se

FoU-rådet på Kirurgkliniken Östra,  Område 5
Kontakt: Eva Angenete, professor 
eva.angenete@vgregion.se


Klinisk fysiologi

Klinisk Prövningsfunktion (KPF), Klinisk fysiologi
Kontakt: Liselotte Neleborn Lingefjärd, forskningskoordinator
su.klinfys.studier@vgregion.se

Klinisk fysiologi - Kliniska studier


Kvinnosjukvård

FoUUI-rådet Kvinnosjukvård, Område 1

Kontakt: Bo Jacobsson, professor, ordförande bo.jacobsson@obgyn.gu.se och Annica Granberg, FoUUI-samordnare fouui.kvinnosjukvard.su@vgregion.se


Medicin och akutsjukvård

Forskningsenheten Medicinmottagningen, SU/Mölndal
Kontakt: Janet Moodh
janet.moodh@vgregion.se

Forskningsenhet Medicin, Geriatrik, Akutmottagning Östra sjukhuset
Adm koordinator Ulrica Forslund Grenheden 
ulrica.forslund.grenheden@vgregion.se


Neurologi och psykiatri barn


Neurosjukvård

MS-Centrum Forskningsenhet
Jan Lycke, Professor i Neurologi
Anne Brandt, Forskningssjuksköterska

Forskningsenheten.mscentrum.sinnen.ostra.su@vgregion.se

Strokeenhetens forskningsavdelning
Zoë Oberli
zoe.oberli@vgregion.se


Onkologi

KPE/ Klinisk Prövnings Enhet – Clinical Trail Unit Dept of oncology
Annika Baan, Vårdenhetschef, annika.baan@vgregion.se

KPE/ Klinisk Prövningsenhet 


Ortopedi

Forskningsenhet Ortopedi
Kontakt: Pernilla Eliasson, enhetschef pernilla.eliasson@vgregion.se
su.forskningsenhet.ortopedi@vgregion.se Tel 072-14 63 213

Forskningsenhet Ortopedi


Psykiatri Affektiva

FoU-avdelning, Psykiatri Affektiva, Östra
Urban Norén, forskningssjuksköterska
urban.noren@vgregion.se


Psykiatri kognition och äldrepsykiatri

FoU-enhet Psykiatri kognition och äldrepsykiatri (tidigare Neuropsykiatri)

Ordförande FoUI-råd: Silke Kern, silke.kern@neuro.gu.se

Enhetschef Diana Hellmér, diana.hellmer@vgregion.se

FoU-koordinator Maria Berglund, maria.a.berglund@vgregion.se

FoU-koordinator Anna Dittrich, anna.dittrich@vgregion.se


Radiologi

Forskningsråd Radiologi
Marit Johannesson/Niklas Lundqvist, forskningssjuksköterskor
su.radiologi.fou@vgregion.se

Forskningsråd Radiologi 


Reumatologi

Kliniskt reumatologiskt forskningscentrum
Evelina Sunesson, forskningskoordinator
koordinator.reuma@vgregion.se


Specialistmedicin

Klinisk prövningsenhet Hematologi - Clinical Trial Unit Hematology
Kontakt: Hanna Jersby
hanna.jersby@vgregion.se, Tel 031-342 6709

Forskningsenhet Endokrinologi Sahlgrenska
Kontakt: Ann-Charlotte ”Lotta” Olofsson
ann-charlotte.olofsson@vgregion.se
Tel 031-3422400


Transplantationscentrum

KPE-enheten Transplantation
Kontakt: Christina Wibeck, Lisa Hård af Segerstad, Alexandra Sandrén och Maria Gustafsson, studycoordinator.transplant.su@vgregion.se


Urologi

Klinisk prövningsenhet Urologimottagningen
Kontakt: Ann Carlstrand
ann.carlstrand@vgregion.se


Ögonsjukvård

Ögonsjukvårdens forskningsenhet, SU/Mölndal
Kontakt: Sofia Töyrä Silfverswärd, FoUUI-koordinator, med dr.
Tel: 0761-28 30 85, sofia.toyra.silfversward@vgregion.se


Studieförfrågan

Vill du göra en studieförfrågan till Sahlgrenska Universitetssjukhuset? Genom Kliniska Studier Sverige erbjuder Gothia Forum en nationell tjänst, Feasibility Sweden, för forskare och life science-företag som ger en väg in och snabba svar på studieförfrågningar (feasibilities) till den svenska hälso- och sjukvården.

Centrumbildningar

Forskning och utveckling är en central del i våra centrumbildningar. I centrumbildningarna samlas kompetens inom vårdområden där Sahlgrenska Universitetssjukhuset är nationellt och internationellt ledande för att ge den bästa vården till patienterna.

Uppdatering av informationen

För uppdatering av informationen på denna sida, kontakta gothia.forum@vgregion.se