Utlämnande av journaler för forskning

Här hittar du information om hur du ansöker om utlämnande av journalhandlingar för forskningsändamål.

För att ta del av journalkopior för forskningsändamål behöver du som forskare inkomma med en ansökan till Arkiv och informationsstruktur. Ansökan ska innehålla följande dokument:

  • Ansökan till Etikprövningsmyndigheten (EPM) exkl. bilagor
  • Eventuella tilläggsansökningar till EPM
  • Beslut från EPM
  • Forskningsinformation till patient samt samtyckesblankett (gäller i de fall samtycke krävs enligt EPM)
  • Information om vilka journalhandlingar som önskas (t.ex. läkarantekningar, röntgenutlåtande)
  • Personnummerlista
  • Kontaktuppgifter till ansvarig forskare

Viktig information om ansökan:

Ansökan (utan personuppgifter) mejlas till funktionsbrevlåda som finns under kontaktuppgifter nedan. Personnummerlistan ska skickas med vanlig post till: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Arkiv och informationsstruktur, Forskning, 413 45 Göteborg

Arkiv och informationsstruktur ansvarar för utlämnande av journalhandlingar i forskningssyfte i de fall journalkopior efterfrågas. Elektroniska datauttag hanteras inte av Arkiv och informationsstruktur, i dessa fall ska du kontakta berörd verksamhetschef.

Tänk på att specificera så tydligt som möjligt vilka handlingar som önskas ur journalen. Det ska framgå vilken tidsperiod, klinik och typ av handling som beställningen avser.

En del verksamheter och enheter har egen handläggning av journalbeställningar. För att beställa journaler från någon av nedan listade verksamheter kontakta dem direkt.

Avgifter för journalhandlingar

Från och med den 1 januari 2023 tas det ut en avgift för handläggning av journalkopior som beställs i forskningssyfte. Avgiften består av en startavgift på 1500 kr och därefter 500 kr per handläggningstimme. Avgiften är exklusive moms inom VGR och 25% moms utanför VGR.

I samband med att begäran godkänns för handläggning lämnas en offert på ungefärlig kostnad och tidsåtgång. Kontakt mellan beställare och handläggare på Arkiv och informationsstruktur sker löpande.

Observera att besked om utlämnande och handläggningstid för inkommen begäran kan ske först efter att ansökan är komplett med alla efterfrågade handlingar. Alla inkomna förfrågningar hanteras i turordning enligt datum. På grund av högt söktryck förekommer ibland längre handläggningstider.

Kontaktuppgifter till Arkiv och informationsstruktur

E-post: su.forskning.journalbestallning@vgregion.se
OBS! Personuppgifter skickas inte till denna funktionsbrevlåda.

Postadress: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Arkiv och informationsstruktur, Forskning, 413 45 Göteborg