Forskningsprojekt

Vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset bedrivs universitetssjukvård och det pågår över 1000 forskningsprojekt som syftar till att utveckla och förbättra vården.

Alla forskningsprojekt som pågår på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och i hela Västra Götalandsregionen ska registreras i projektdatabasen FoU i VGR.

Via länkarna nedan kan du söka och se de forskningsprojekt som är registrerade i projektdatabasen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och i Västra Götalandsregionen.

 

Kliniska studier i VGR

Här kan du se och söka bland pågående kliniska studier i Västra Götalandsregionen registrerade i projektdatabasen FoU i VGR.


Nedan kan du läsa om några exempel på forskningsprojekt kopplade till Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Brustet hjärta
COPE
PPMC Lungcancer
Project Optimize
SCAPIS

I projektdatabasen FoU i VGR hittar du samtliga forskningsprojekt, innovationsprojekt och utvecklingsprojekt inom hälso- och sjukvården i hela Västra Götalandsregionen.
Projektdatabasen FoU i VGR