Forskningsstudien Brustet hjärta

BROKEN-SWEDEHEART är en världsunik internationell klinisk prövning där forskare vid bland annat Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska ta reda på hur man bäst ska behandla patienter med brustet hjärta. Målet är att ca 1000 patienter från hela landet ska ingå. Studien ska bidra till förbättrad diagnostik, behandling och överlevnad.

 

animerat hjärta

Om forskningsstudien

Forskningsstudien syftar till att dokumentera kliniska resultat och risk för blodproppar i samband med optimerad läkemedelsbehandling vid Takotsubo-syndrom.