Kontakt

Välkommen att kontakta BROKEN-SWEDEHEART i Västra sjukvårdsregionen.

Nedan finns kontaktuppgifter till oss som ansvarar för och arbetar med forskningsstudien BROKEN-SWEDEHEART Västra sjukvårdsregionen.

Här finns namn på de personer som ingår i styrgruppen. 

Wahida Sarwari

Projektledare

Telefonnummer

Margareta Scharin Täng

Kvalitetssamordnare/Monitor

Telefonnummer

Elmir Omerovic

Ansvarig studieläkare, Överläkare/Professor

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 75 60

Björn Redfors

Studieläkare, Specialistläkare

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 75 43

Christina Petersson

Adm koordinator

Telefonnummer