Konferenser

Sahlgrenska Universitetssjukhuset arrangerar och deltar i flertalet olika konferenser varje år. Nedan finner du några av dessa.

Forskningsdagen 2024

Forskningsdagen är ett samarrangemang mellan Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset och vänder sig till medarbetare i båda organisationerna. Nästa anordnas 1 februari 2024.