Historik

Sahlgrenska Universitetssjukhuset bildades 1 januari 1997 när akutsjukhusen Sahlgrenska, Östra och Mölndal slogs ihop till ett.

Syftet med sammanslagningen var att på bästa sätt ta tillvara de samlade resurserna för sjukvård i Storgöteborg, för att på så sätt kunna tillförsäkra invånarna en god vård nu och i framtiden.

Sedan 1 januari 1999 är Sahlgrenska Universitetssjukhuset en del av Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen består av de tidigare landstingen i Bohus, Älvsborg och Skaraborg samt delar av Göteborgs kommun. Hälso- och sjukvården är regionens största verksamhetsgren – cirka 91 procent av regionens budget anslås till hälso- och sjukvården

Mer information om Västra Götalandsregionen på deras hemsida

Sahlgrenska sjukhuset

24 augusti 1899 satte Oscar II sin namnteckning på slutstenen som murades in på Sahlgrenska sjukhuset i Änggården. Då pågick fortfarande byggarbetet. Den officiella invigningen skedde först den 17 april 1900 och sjukhuset togs sedan i bruk 1 maj, men det är Oscar II:s besök som man ofta ser som startskottet för Sahlgrenska sjukhuset, vilket också markeras av att 100-årsjubileet firades under 1999.

Det var dock donationen från Niclas Sahlgren som lade grunden för Sahlgrenska sjukhuset. Det första sjukhuset låg på Sillgatan, nuvarande Postgatan i Göteborg, under åren 1782–1823. Pehr Dubb blev 1782 Sahlgrenska sjukhusets förste överläkare. Åren 1823–1855 fanns sjukhuset i det Oterdahlska huset, som i dag rymmer Medicinhistoriska museet och utbildningslokaler.

Det tredje sjukhuset hette Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Det hade sina lokaler i en byggnad på bastionen Carolus Dux vid Västra Hamngatan under åren 1855–1900. Anläggningen finns fortfarande kvar, nu under namnet Sociala Huset.

Maj 1900 flyttades alltså Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg till nya lokaler i Ängården. 1936 ändrade namnet till Sahlgrenska sjukhuset. Sedan dess har nya stora anläggningar byggts upp. Det mest utmärkande är Centralkomplexet som stod klart 1959, 18 våningar högt och med plats för 628 patienter fördelade på 23 avdelningar. Därefter har det gjorts tillbyggnader för att kunna inrymma psykiatrisk klinik, kvinnoklinik, jubileumsklinik (cancerbehandling), centraltvätt, centralkök och mycket annat. Den senaste tillökningen kom 1996 med uppförandet av akutvårdhuset.

Källa: "Enastående, sa Oscar II. Krönika om Sahlgrenska sjukhuset 1899–1999", Gösta Carlson.

Mölndals sjukhus

Den 14 maj 1924 stod det första Mölndals lasarett färdigt. Det hade 77 vårdplatser och ersatte en gammal sjukstuga som fortfarande finns att beskåda i Mölndals Kvarnby. Ett år senare utökades sjukhuset med en byggnad för epidemisjukvård. Ytterligare byggnader tillkom under åren och 1960-talet blev sjukhusets stora expansionstid.

Östra sjukhuset

Under 1960-talet började Östra sjukhuset byggas. Under en tioårsperiod från 1968–1978 färdigställdes kvinnokliniken, infektionskliniken, barnkliniken och centralkliniken.