Miljö och hållbarhet

Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns till för våra patienter och för att säkerställa trygghet och hälsa för de boende inom Västra Götalandsregionen. Hållbarhetsarbetet är en viktig del i det förebyggande och framtida arbetet för en friskare befolkning.

Det finns en tydlig koppling mellan klimatförändring, miljöförstöring och människors hälsa. Sahlgrenska Universitetssjukhusets ambition är att se hållbarhet utifrån ett helhetsgrepp med en social, ekonomisk och ekologisk dimension. Vi eftersträvar att bedriva en hållbar hälso- och sjukvård. 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset bidrar till mycket positivt i samhället men vår verksamhet är energiintensiv och resurskrävande och har därför en stor miljöpåverkan. Vi arbetar aktivt med våra lokala miljöfrågor för att förbättra vår miljöprestanda och minska vår miljöpåverkan. Vi arbetar efter ett miljöledningssystem som är uppbyggt i enlighet med ISO14001.

Vindkraftverk mot grå bakgrund

Miljömål

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har identifierat inom vilka områden vi har störst negativ miljöpåverkan och satt upp mål inom några utvalda områden.

Vattenfall

Miljöpolicy

Västra Götalandsregionens miljöpolicy ligger till grund för miljöarbetet hos oss.