Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

Information till dig som ska besöka sjukhuset eller någon av sjukhusets lokaler

 

Miljöpolicy

Allt arbete inom Västra Götalandsregionens samtliga verksamheter ska vara hälsofrämjande och bidra till en hållbar utveckling. Västra Götalandsregionens miljöpolicy ligger till grund för miljöarbetet hos alla verksamheter inom regionen.

Sahlgrenska Universitetssjukhusets miljöarbete

Arbetet med vård och forskning som bedrivs inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) är till stor samhällsnytta men innebär också en negativ miljöpåverkan. Från våra verksamheter sker till expempel utsläpp av klimatpåverkande gaser till luften samt kemikalirester och läkemedel till avloppsvattnet. Många transporter görs till och från våra sjukhus varje dag och vi använder stora mängder resurser i form av bland annat energi, vatten och engångsmaterial.

Vi arbetar i enlighet med Västra Götalandsregionens miljöpolicy för att minska vår negativa miljöpåverkan så mycket vi kan. Vad detta innebär mer konkret för verksamheterna inom sjukhuset framgår av vårt miljöpolicy-dokument.

För att uppnå målen i miljöpolicyn har Västra Götalandsregionen tagit fram ett miljöprogram. Miljöprogrammet är indelat i sju prioriterade miljöområden: Transporter, Energi, Produkter och Avfall, Livsmedel, Kemikalier, Läkemedel samt Lustgas. Under varje målområde listas åtgärder som krävs för att målen ska uppnås samt de nämnder och styrelser som har huvudansvaret för att åtgärderna genomförs. För varje målområde beskrivs effekter av åtgärderna avseende miljö, hälsa och ekonomi.


Senast uppdaterad: 2018-05-09 09:18