Drottning Silvias barnsjukhus

Drottning Silvias barnsjukhus är Sveriges största barnsjukhus och en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vi behandlar och vårdar barn och ungdomar mellan 0 och 18 år.*


Vi tar emot patienter från hela Sverige och Norden. På Drottning Silvias barnsjukhus finns specialistkompetenser och världens mest avancerade high-tech-miljöer som gör det möjligt för oss att behandla de allra sjukaste barnen.

Drottning Silvias barnsjukhus är samtidigt ett sjukhus för alla barn, de som behöver lite stöttning i livets början, och de som behöver livräddande insatser.

Drottning Silvias barnsjukhus bedriver Nationellt Högspecialiserad vård inom 25 områden, till exempel transplantationer av hjärta och lungor och ätstörningsvård. Vi har en stor avdelning för lekterapi och skola, gymnastikhall och bassäng för rehabilitering och habilitering.

Queen Silvia Children's Hospital in English
*Ätstörningsvård upp till 25 år.

Verksamheter på Drottning Silvias barnsjukhus

Medicin barn

Akutmottagning, slutenvårdsavdelning och specialistmottagningar

bebis med ärr på bröstkorgen

Barnhjärtcentrum

Nationellt centrum för barnhjärtkirurgi, diagnostik och avancerad behandling