Medicin barn

Ett nav i barnsjukhuset, med akutsjukvård, slutenvårdsavdelningar och mottagningar.

Medicin barn ansvarar för Nordens största akutmottagning för barn. Vi bedriver nationell högspecialiserad vård inom flera specialiteter, bland annat transplantationer då Sahlgrenska Universitetssjukhuset är landets enda kompletta transplantationssjukhus.

Vi är ensamma i Sverge om lungtransplantationer på barn.

Vi har specialistkompetens i diagnostik och behandling av svårt sjuka barn med allvarliga infektioner, autoimmuna sjukdomstillstånd, metabola och neurometabola störninar, diabetes, lever- och njursjukdomar, barn som är i behov av peritonealdialys eller med neurologiska sjukdomstillstånd. 

Vi bedriver flera forskningsprojekt i internationell toppklass och har både nationella och internationella samarbeten. Vi ansvarar för utbildning av samtliga barnläkare i Västra Götalandsregionen.

Exempel på specialistområden inom Medicin barn:

  • Mag- tarm- och leversjukdomar. (gastroenterologi, hepatologi, nutrition)
  • Ämnesomsättningssjukdomar (metabola sjukdomar)
  • Allergi och lungmedicin (allergologi och pulmonologi)
  • Njursjukdomar (nefrologi)
  • Hormoner, fetma och diabetes (endokrinologi, obesitas, diabetologi
  • Immunologi och Reaumatologi

Läs mer: Nytt verktyg hjälper Barnakuten att upptäcka barn som far illa | Sahlgrenskaliv

Enheter inom Medicin barn