Barnhjärtcentrum

Nationellt centrum för barnhjärtkirurgi, diagnostik och avancerad behandling av missbildningar på hjärtat hos barn.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är landets enda kompletta transplantationssjukhus. På Barnhjärtcentrum genomför vi hjärttransplantationer och hjärtkirurgi samt vårdar barn med medfödda hjärtsjukdomar.

I Sverige görs cirka 500 hjärtoperationer på barn per år, varav hälften görs på Drottning Silvias barnsjukhus i vår toppmoderna operationssal med hybridteknik och CT-robot. Vi genomför dessutom cirka 250 hjärtkatetiseringar per år i vår högteknologiska angiosal.

Läs mer här: Allt fler barn överlever med medfödda hjärtfel | Sahlgrenskaliv

Enheter inom Barnhjärtcentrum

kirurg i operationskläder
Mats Synnergren, med.dr., överläkare, sektionschef och specialist i thoraxkirurgi vid Barnhjärtcentrum.

Vad är era främsta styrkor på Barnhjärtcentrum?
Teamwork. Barnhjärtkirurgi vilar på tre ben, barnkardiologi, intensivvård och barnhjärtkirurgi där alla delar är lika viktiga. Vi arbetar hela tiden i team med patienten i centrum längs hela vårdkedjan. Vi fattar beslut om åtgärd vid multidisciplinära konferenser varje vecka där vi diskuterar utredning, diagnostik, fynd och symptom för att gemensamt bestämma behandlingsstrategi. Även akuta patienterna diskuteras i mindre temamöten för att uppnå en lika hög standard i besluten.
Vi utför sedan den behandling som vi kommit överens om, operation, kateterintervention eller ytterligare diagnostik genom fortsatt teamwork där allas kompetens i respektive team är lika viktig för att vi ska kunna erbjuda den bästa möjliga vården för patienten. Efter eller före en operation eller intervention är vården på intensivvårdsavdelningen och på vår vårdavdelning en lika viktig del för att vi ska kunna uppnå bästa möjliga resultat för varje patient. Även här arbetar vi i team kring patienten.

Hur förbereder ni er för framtidens barnhjärtsjukvård?
Vi arbetar kontinuerligt med att förflytta den yttersta gränsen till vad som är möjligt vad gäller nya behandlingsmetoder, ny diagnostik och nya sätt att visualisera och förutse behandlingar, till exempel genom 3D-moduleringar från Angiografier, Ultraljud, CT eller MR eller nya hjälpmedel som till exempel assister vid svår hjärtsvikt. Parallellt med detta bedriver Barnhjärtcentrum en omfattande forskning och deltar kontinuerligt i vidareutbildningar och konferenser såväl nationella som internationella. En viktig del i framtidens sjukvård är lokaler och utrustning och har vi på Drottning Silvias barnsjukhus förmånen att arbetat i alldeles nya lokaler av internationell toppklass.

Ni bedriver nationell högspecialiserad vård i barnhjärtkirurgi. Vad har ni för strategier för att hålla den höga specialiserade nivå som ni har?Vi arbetar med kontinuerlig vidareutbildning, till exempel genom konferenser, studiebesök och internationella kontakter. Många av våra medarbetare, och även jag, har arbetat på stora internationella kliniker vilket har skapat ett brett internationellt kontaktnät för Barnhjärtcentrum. Vi arbetar kontinuerligt med fortsatta kontakter och arbete vid internationellt framgångsrika klinker för att hela tiden bibehålla en hög internationell nivå. Vår strävan är att erbjuda en barnhjärtsjukvård i samma klass som vid de bästa internationella klinikerna i världen.