Lekterapi, bibliotek och skola

Lekterapin har målet att vara en frizon i sjukhusvärlden, en trygg miljö för barn och ungdomar och deras familjer.

Mer information kommer. 

Läs mer i magasinet Sahlgrenskaliv: Studiebesök innan MR ledde till färre sövda barn | Sahlgrenskaliv

lekterapins ateljé
Lektarpins ateljé där barn och ungdomar får skapa egen konst. 
drottning Silvia på Lekterapin