Neurologi Psykiatri barn

Vår verksamhet är ett centrum för barnpsykiatri och barnneurologi i Västra Götalandsregionen.

Vi gör neuropsykiatriska utredningar på barn och unga i hela regionen och ansvarar för ett regionalt kontaktcenter med uppgift att hjälpa barn och unga med psykisk ohälsa att hitta rätt i vården.

Vi driver akutmottagning, öppenvård och slutenvård inom barnpsykiatri. Vi driver Ätstörningscentrum för barn och unga vuxna upp till 25 år och bedriver nationell högspecialiserad vård av svår ätstörning hos barn och unga. Verksamheten gör neurologiska utredningar och innehar tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård av barn med ryggmärgsskada, neuromuskulära och mitokondriella sjukdomar samt epilepsikirurgi. Här opereras flest barn epilepsikirurgiskt i landet.
Hos oss finns också arbetsterapi och fysioterapi, logopedi och kommunikationsstöd.

Vi bedriver samarbeten nationellt och internationellt och är aktiva i flera ERN.

Våra största forskningsområden är precisionsmedicinsk forskning om neurodegenerativa och medfödda metabola sjukdomar, epilepsi hos barn, muskeldystrofi, spinalmuskelatrofi och psykologiska och sociala svårigheter kopplad till neurologiska sjukdomar.

Läs artikel i magasinet Sahlgrenskaliv: Avancerad epilepsikirurgi hjälper allt yngre barn att bli anfallsfria | Sahlgrenskaliv

Instagram: Uppdrag Ätstörning

Enheter inom Neurologi och Psykiatri barn

imageopql.png


Tove Hallböök, docent och biträdande föreståndare Epilepsicentrum och verksamhetsöverläkare på Neurologi barn, Drottning Silvias barnsjukhus.

Tove, hur har man på Drottning Silvias barnsjukhus blivit så bra på ovanliga epileptiska tillstånd hos barn?

Epilepsisjukvården har länge varit framstående i Göteborg vilket lett till att högspecialiserad epilepsisjukvård utsetts till ett profilområde för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vi har under flera decennier arbetat aktivt med Svenska nationella epilepsikirurgi-registret. Här finns data över de som opererats för epilepsi i Sverige sedan registrets start 1990, tillsammans med långtidsuppföljningar upp till 25 år. Vi har blivit så bra genom att träffa och undersöka patienter och systematiskt samla in och sammanställa data och genom att diskutera och dela erfarenheter och ny kunskap med nationella och internationella nätverk och kontakter. Vår forskning är handfast och vi kan ge råd till patienter och kollegor som är grundade på evidens. Livskvalitet, socio-ekonomi och kognitiva funktioner är viktiga aspekter. En patient som känner sig trygg mår bättre och vi arbetar även nära patientföreningar och intresseorganisationer.

Barn med svårartad epilepsi, där medicin inte hjälper, vilka metoder har ni för att behandla dem?

För några personer är kirurgisk behandling ett bra alternativ och Sahlgrenska är sedan lång tid ledande i Sverige avseende epilepsikirurgiska utredningar, antal operationer och har den största samlade kompetensen inom detta område. Många operationer föregås av komplicerade utredningar. Vi utvecklar också nya utrednings- och operationsmetoder. Det kan också röra sig om ytterligare läkemedelsbehandling, kostbehandling eller vagusnervstimulering. Genom forskning och nationellt och internationellt samarbete, tillsammans med ökad kunskap om bakomliggande orsaker, finns idag möjlighet till så kallad precisionsbehandling, eller individualiserad behandling. 

Hur jobbar ni för framtidens epilepsivård för barn?

Patienter från hela Sverige och även Norden kan remitteras till nationell högspecialiserad vård vid Epilepsicentrum för bedömning. Det bidrar till ökad kunskap och spetskompetens, men också en mer jämlik vård. De nationella riktlinjerna för vård av epilepsi 2019 slog fast att epilepsivården i Sverige var bristfällig och ojämlik. Vi är på väg att ändra det.
Det hålls regelbundet nationella videokonferenser där fall med svårbehandlad epilepsi diskuteras. Det finns möjlighet för behandlande läkare på hemorten att vara med digitalt på multidisciplinära konferenser och många patientbesök kan idag göras digitalt.
Epilepsicentrum representerar Sverige i det europeiska referensnätverket för ovanliga och komplexa epilepsier – EpiCARE – där 28 sjukhus från 13 länder tillsammans arbetar för att förbättra Europas epilepsivård. Även här hålls regelbundna videokonferenser för att diskutera svåra och ovanliga fall med kollegor. EpiCARE öppnar dörren till hela Europa. Om vi vid en nationell videokonferens diskuterat ett patientfall och kommit fram till att vi behöver fler synpunkter kring diagnostik och behandlingsförslag än vi kan ge i Sverige kan vi lyfta diskussionen till en EpiCARE- konferens. På så vis får svensk epilepsisjukvård tillgång till hela Europas expertis.