Radiologi barn

Sveriges största kompletta barnradiologiska avdelning utför alla typer av undersökningsmetoder av alla organsystem från foster upp till 18 års ålder.

På barnröntgenavdelningen utförs cirka 45 000 undersökningar per år, allt från konventionella röntgenundersökningar och ultraljud till avancerade magnetkameraundersökningar och hjärtangiografier.

Vår avdelning är anpassad och utrustad för att möta barn och ungdomar utifrån deras individuella behov och skapa en trygghet för dem i en högteknologisk miljö. 

Verksamhet Radiologi barn omfattar en barnröntgenavdelning samt två administrativa enheter.

Läs artikel i magasinet Sahlgrenskaliv: Studiebesök innan MR ledde till färre sövda barn | Sahlgrenskaliv

Enheter inom Radiologi barn

Hanna Hebelka, överläkare och docent i Bild och Funktionsmedicin och Yvonne Simrén, överläkare, med.dr och verksamhetschef radiologi barn. Foto: Johanna Ewald St. Michaels.

Hanna och Yvonne, vilka är era främsta styrkor på verksamhet radiologi barn?

Vi är en diagnostisk avdelning där vi med både bredd samt spetskompetens kan bemöta varje barn på bästa sätt utifrån barnets särskilda behov.

Hur arbetar ni för framtidens barnradiologi?

Vi arbetar ständig med metodutveckling och optimering.  Huvudsaklig fokus ligger på barns särskilda behov av undersökningar som är icke invasiva och utan eller med så låg strålbelastning som möjligt med hög diagnostisk kvalité. Vi bedriver även forskning i frontlinjen såväl nationellt samt internationellt inom bland annat funktionella metoder för utvärdering av hjärt- och leversjukdomar.

Hur ser ni på barnradiologens roll på ett universitetsjukhus?

Som barnradiologer servar vi primärt Drottning Silvias barnsjukhus med alla de radiologiska specialundersökningar som krävs för dessa barn. Vi är även en kunskapsbank där vi delar med oss av med våran expertis såväl regionalt som nationellt.