AnOpIVA Neonatal

Vi har Sveriges största barnintensivvårdsavdelning, högspecialiserad barnintensivvård och ansvar för alla barn födda före vecka 28 i Västra Götalandsregionen.

Intensivvårdsavdelning barn (BIVA)

BIVA på Drottning Silvias barnsjukhus är världens äldsta i sitt slag, startad år 1955. Idag är den världens modernaste.
BIVA bedriver nationell högspecialiserad vård inom barnhjärtkirurgi och är centrum i Sverige för transplantation. Vi vårdar även barn med infektionssjukdomar, medicinska tillstånd, kirurgiska ingrepp, onkologi, trauma. Även dialys- och ECMO-behandling.

Operation 1 barn

På Operation 1 barn kan vi genomföra operationer som inte går att genomföra någon annanstans i Sverige. Vi gör alla typer av transplantationer: hjärta, lungor, njurar, lever och multivisceral. Extraordinärt är när en kombination av flera organ genomförs under samma operation, till exempel hjärta och levertransplantation. Våra operationssalar är toppmoderna. Den så kallade hybridsalen är helt unik i sitt slag. Här samverkar två olika specialiteter, kirurgi och radiologi. I hybridsalen kan man under pågående operation utvärdera resultatet av operationen. Här inne opereras thoraxkirurgi och scoliosoperationer.

Neonatal

Neononatal vårdar prematura barn, extremprematura barn och barn som är sjuka under nyföddhetsperioden. Vi bedriver intensivvård för nyfödda, hemsjukvård, öppenvård och driver ett av Sveriges fyra neonatala transportteam.
Vi bedriver nationellt högspecialiserad vård av barn födda innan vecka 28. Vi är ensamma i Sverige om nationellt högspecialiserad vård av medfödd katarakt. 
På vårt sjukhus kan vi erbjuda en unik vårdkedja från fosterlivet till neonatal och uppföljning till skolstart för barnen. Våra största forskningsområden är nutrition av underborna, Prematuritetsretinopati (ROP), utveckling och neurologi. Vi är först i Sverige med tillämpad aktiv behandling av hjärnblödning med hydrocefalus (vattenskalle) och följer upp resultaten.

Läs mer här: Veckans avdelning: Neonatal Intensivvårdsavdelning | Sahlgrenskaliv

Enheter inom AnOpIVA Neonatal barn