Enheter

Enheter AnOpIva neonatal barn

 • Intensivvårdsavdelning barn

  Intensivvårdsavdelning barn, BIVA, bedriver all form av vård för barn mellan 0 och 18 år. Här kan barn och unga, som blivit svårt sjuka eller gjort en stor operation och behöver intensivvård, få hjälp. BIVA har ett rikssjukvårdsuppdrag inom barnhjärtkirurgi och är ett centrum för transplantation för barn och unga. Vidare vårdas barn och unga inom kirurgi, trauma, medicin, onkologi och plastikkirurgi. Inom BIVA finns resurser att arbeta med alltifrån enklare insatser till den mest avancerade och livsavgörande vården, som kräver spetskompetens. Vi vårdar med barnet och familjen i centrum. Närståendes delaktighet är en viktig del i barnets läkandeprocess.

 • Intensivvårdsavdelning neonatal 316

  Vi är en neonatal intensivvårdsavdelning som vårdar mycket förtidigt födda barn och barn som har ett komplicerat sjukdomstillstånd vid födelsen som kräver intensivvård. Vi har ett nära samarbete med förlossningsavdelningarna och står alltid beredda om ett barn förväntas födas för tidigt, eller om det sker något akut i samband med födelsen.

 • Modersmjölkcentral östra

  Har du ett överskott av bröstmjölk kan det vara till stor hjälp till för tidigt födda barn och nyfödda sjuka barn.

 • Neonatal sjukvård i hemmet

  Vårt mål är att du som förälder ska kunna vårda ditt nyfödda barn i hemmet så tidigt som möjligt med stöd och hjälp av personal från neonatalavdelning. Stödet ges i första hand via digitalt vårdmöte eller hembesök vid behov.

 • Neonatalavdelning Östra

  Vi tar emot dig och ditt barn som fötts för tidigt eller varit sjukt under nyföddhetsperioden och som inte kräver intensivvård. 

 • Neonatalmottagning Östra

  Vi tar emot ditt barn som fötts för tidigt eller varit sjukt under nyföddhetsperioden. Här utför vi uppföljning och kontroller.

 • Operation 1 barn

  På Operation 1 barn bedrivs anestesi, uppvaknings- och operationssjukvård. Våra patienter kommer från många olika specialiteter t.ex. barnkirurgi, barnhjärtkirurgi, barnortopedi, barnmedicin, barnonkologi, barntandvård, ögonsjukvård, öron-näsa-halssjukvård, neurokirurgi, handkirurgi samt transplantationskirurgi. Barnhjärtkirurgi är ett rikssjukvårdsuppdrag som delas mellan Lunds Universitetssjukhus och Drottning Silvias barnsjukhus. Barn och ungdomar kan behöva anestesi för att genomgå olika undersökningar. Detta öppnar för ett samarbete mellan olika verksamhetsområden inom sjukhuset. För att kunna ta hand om barn och ungdomar som behöver opereras akut finns vi här dygnet runt.

 • Transportteam Neonatal Göteborg

  Transportteamet Neonatal Göteborg har sin bas på Östra Sjukhuset i Göteborg. Vi har jourbemanning dygnet runt med läkare och sjuksköterskor med kompetens inom neonatal- och barnintensivvård.