Tillfällig information

Har du förkylningssymtom?
Om du som patient, vårdnadshavare, syskon eller annan medföljande har förkylningssymtom, kontakta mottagningen eller avdelningen för mer information innan besök.

Operation 1 barn

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - söndag dygnet runt

Besök

Öppettider

  • måndag - söndag dygnet runt

Besöksadress

Behandlingsvägen 7
416 50 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Östra sjukhuset. Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik www.vasttrafik.se Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Inre vägbeskrivning

Målpunkt A, plan 1, Östra sjukhuset

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Operation 1 barn
416 85 Göteborg

På Operation 1 barn bedrivs anestesi, uppvaknings- och operationssjukvård. Våra patienter kommer från många olika specialiteter t.ex. barnkirurgi, barnhjärtkirurgi, barnortopedi, barnmedicin, barnonkologi, barntandvård, ögonsjukvård, öron-näsa-halssjukvård, neurokirurgi, handkirurgi samt transplantationskirurgi. Barnhjärtkirurgi är ett rikssjukvårdsuppdrag som delas mellan Lunds Universitetssjukhus och Drottning Silvias barnsjukhus. Barn och ungdomar kan behöva anestesi för att genomgå olika undersökningar. Detta öppnar för ett samarbete mellan olika verksamhetsområden inom sjukhuset. För att kunna ta hand om barn och ungdomar som behöver opereras akut finns vi här dygnet runt.

Vid ditt besök hos oss

Du som patient och närstående får tillfälle att träffa narkosläkare före sövning. Detta sker vanligen med ett besök på operationsavdelningen dagen före om det är möjligt. 

I de flesta fall påbörjas narkosen i ett förberedelserum med närstående närvarande. Operationen sker i en operationssal och uppvakningstiden tillbringar du i avdelningens uppvakningsrum. De flesta barn och ungdomar som opererats sover fortfarande när de kommer till uppvakningsrummet. Vi kontaktar dig som närstående så fort som möjligt så att du kan vara med vid uppvaknandet. 

Checklista inför din vistelse

  • Det är viktigt följa de instruktioner du fått om att inte äta och dricka före sövning, annars kan operationen fördröjas eller till och med skjutas upp.
  • Man får gärna ta med napp, nalle eller andra tröstföremål i sängen.

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, operationssjuksköterska, anestesisjuksköterska, anestesiläkare och kirurg. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt. 

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för mottagningen

 

Förlängda väntetider för operation

Väntetider för operation varierar beroende på medicinska bedömningar.

Läs mer här

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen

Linda Andersson Löwegren

Avdelningschef

Telefonnummer

Kontor: 031 - 343 68 06

Marie Börjesson

Verksamhetsassistent

Telefonnummer

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - söndag dygnet runt

Besök

Öppettider

  • måndag - söndag dygnet runt

Besöksadress

Behandlingsvägen 7
416 50 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Östra sjukhuset. Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik www.vasttrafik.se Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Inre vägbeskrivning

Målpunkt A, plan 1, Östra sjukhuset

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Operation 1 barn
416 85 Göteborg

På Operation 1 barn bedrivs anestesi, uppvaknings- och operationssjukvård. Våra patienter kommer från många olika specialiteter t.ex. barnkirurgi, barnhjärtkirurgi, barnortopedi, barnmedicin, barnonkologi, barntandvård, ögonsjukvård, öron-näsa-halssjukvård, neurokirurgi, handkirurgi samt transplantationskirurgi. Barnhjärtkirurgi är ett rikssjukvårdsuppdrag som delas mellan Lunds Universitetssjukhus och Drottning Silvias barnsjukhus. Barn och ungdomar kan behöva anestesi för att genomgå olika undersökningar. Detta öppnar för ett samarbete mellan olika verksamhetsområden inom sjukhuset. För att kunna ta hand om barn och ungdomar som behöver opereras akut finns vi här dygnet runt.

Vid ditt besök hos oss

Du som patient och närstående får tillfälle att träffa narkosläkare före sövning. Detta sker vanligen med ett besök på operationsavdelningen dagen före om det är möjligt. 

I de flesta fall påbörjas narkosen i ett förberedelserum med närstående närvarande. Operationen sker i en operationssal och uppvakningstiden tillbringar du i avdelningens uppvakningsrum. De flesta barn och ungdomar som opererats sover fortfarande när de kommer till uppvakningsrummet. Vi kontaktar dig som närstående så fort som möjligt så att du kan vara med vid uppvaknandet. 

Checklista inför din vistelse

  • Det är viktigt följa de instruktioner du fått om att inte äta och dricka före sövning, annars kan operationen fördröjas eller till och med skjutas upp.
  • Man får gärna ta med napp, nalle eller andra tröstföremål i sängen.

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, operationssjuksköterska, anestesisjuksköterska, anestesiläkare och kirurg. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt. 

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för mottagningen

 

Linda Andersson Löwegren

Avdelningschef

Telefonnummer

Kontor: 031 - 343 68 06

Marie Börjesson

Verksamhetsassistent

Telefonnummer

Förlängda väntetider för operation

Väntetider för operation varierar beroende på medicinska bedömningar.

Läs mer här

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen