Väntelista och operationsplanering

Den här informationen riktar sig till dig som fått besked om operation på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och därmed finns med på vår väntelista.

Alla som står på en väntelista ingår i den prioritering som måste göras när sjukhuset har begränsade resurser. Prioriteringen sker löpande utifrån medicinska bedömningar. Din väntetid varierar därför beroende på hur brådskande din operation bedöms vara. Du får en kallelse till operation snarast möjligt.

Om du upplever en markant försämring av ditt tillstånd och/eller får nya symtom måste du själv ta kontakt med oss via Kontaktpunkten 031-343 31 00, och be att få en tid för ny bedömning hos läkare.

Om du av någon anledning inte längre är i behov av operation och vill bli struken från väntelistan så är vi tacksamma ifall du hör av dig och meddelar detta.

Vi beklagar alla eventuella besvär som fördröjningen kan ha orsakat dig. Vi gör vårt bästa för att erbjuda operation så snart som möjligt.