Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Praktisk information

På den här sidan hittar du praktisk information som kan vara bra för dig att veta inför din sjukhusvistelse.

Avgifter

För den tid du har varit inlagd på sjukhus betalar du en slutenvårdsavgift. Avgiften betalar du först efter din sjukhusvistelse och du får då en faktura hemskickad efter din utskrivning. Högkostnadsskydd och frikort ger dig inte rätt till fri sjukvård när du är inlagd på sjukhus.

Här kan du läsa mer om patientavgifter:

Besökare

Anhöriga, närstående och barn är välkomna att besöka dig under avdelningens besökstid. Det är ditt hälsotillstånd som patient som avgör om besöken behöver begränsas. 

Besökstiderna varierar mellan olika avdelningar. Är du osäker på besökstiderna kan du fråga personalen på avdelningen eller i informationsdisken vid sjukhusens entréer.

Som besökare kan du hjälpa till att minska risken för att smitta sprids. Vi uppmanar därför dig att tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Du kan också komplettera med att använda handsprit som finns på avdelningen. Mer information om detta kan du få på avdelningen. Det är viktigt att du som är förkyld eller har någon annan infektion inte kommer på besök. Efter magsjuka ska du helst varit frisk i två dagar innan du besöker sjukhuset. Vid frågor kontakta personalen på avdelningen innan besöket.

Om du kommer till sjukhuset och ska hälsa på en patient och inte vet på vilken avdelning patienten finns, prata med någon av våra informationsassistenter vid informationen som du hittar vid sjukhusens huvudentréer. Vi behöver hela personnumret för att veta var personen ligger.

Boende för närstående

Vi har särskilda boenden för närstående till patienter som vårdas på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Boenden finns på Sahlgrenska sjukhuset, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Kontakta personalen på den avdelning du vårdas för mer information.

Din säkerhet på sjukhus

Din säkerhet på sjukhus är ett informationsblad med råd för dig som patient. Informationsbladets råd tydliggör saker som är särkskilt viktiga att tänka på inför, under och efter din vistelse på sjukhuset.

Film: Din säkerhet på sjukhus (med undertext)

Film: Din säkerhet på sjukhus (utan undertext)

Här nedan kan du ta del av informationsbladet på ditt språk:

Fotografering på sjukhuset

Patienter och besökanden får inte fotografera och/eller filma i Sahlgrenska Universitetssjukhusets lokaler. Detta gäller i alla lokaler, inklusive allmänna ytor både inomhus och utomhus på sjukhusens områden. Detta för att personer med skyddad identitet kan finnas i lokeler och andra patienter kan befinna sig i utsatta situationer. 

Det är inte heller tillåtet att fotografera och/eller filma till exempel medicinsk utrustning, märkning av prov eller en undersökning utan tillstånd.

Funktionsnedsättning

Om du behöver hjälp vid ditt besök på sjukhuset ber vi dig att kontakta vår personal som kan hjälpa till, antingen vid receptionen eller vårdpersonal.

Handhygien

För att minska risken för att smitta sprids under din sjukhusvistelse är handhygienen extra viktig. Vi uppmanar därför dig att tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Detta är extra viktigt efter toalettbesök och innan måltider. Du kan också komplettera med att använda handsprit som finns på avdelningen. Mer information om detta kan du få av vårdpersonalen.

Identitetsband

Som patient på sjukhuset får du ett identitetsband med personuppgifter runt handleden. Identitetsbandet är en säkerhetsåtgärd och till hjälp för personalen vid provtagningar, behandlingar med mera.

Internet

I många av Sahlgrenska Universitetssjukhusets lokaler kan du kostnadsfritt använda trådlöst internet. Nätverket heter VGR Publikt och finns tillgängligt i de lokaler där Västra Götalandsregionen har en utbyggd infrastruktur med trådlösa basstationer.

Kläder

När du är inskriven på Sahlgrenska Universitetssjukhuset får du låna patientkläder på avdelningen. Du får gärna ta dig egna skor, innetofflor, morgonrock och bekväma kläder. Vi har dock ingen möjlighet att tvätta eller ansvara för dina privata kläder.

Kurator

Våra kuratorer kan hjälpa dig eller närstående i akuta kris- och sorgesituationer. Kuratorerna kan också ge dig råd, stöd och vägledning i personliga frågor och information i frågor om sociallagstiftning, socialförsäkringar och samhällets övriga resurser.

Tala med personalen på sjukhuset om du vill ha kontakt med kurator, eller vänd dig direkt till någon av verksamhetens kuratorer via sjukhusets centrala växelnummer 031-342 10 00.

Läkemedel

För att rätt kunna bedöma ditt sjukdomstillstånd och den fortsatta behandlingen är det viktigt att du talar om för din läkare om du tar läkemedel av något slag. 

Måltider

Maten är en viktig för ditt tillfrisknande. Inför eller under din sjukhusvistelse kan du planera dina måltider. Det finns flera olika alternativ vid varje måltid att välja mellan och du kan se dessa tre veckor framöver. 

För vissa patienter ingår en mer eller mindre sträng diet som en del av behandlingen. Det är viktigt att du följer den ordination som gjorts upp för dig. Dietister finns på sjukhuset. Remiss till dietist kan ges av din behandlande läkare.

På varje avdelning finns en veckomatsedel.

På Sahlgenska sjukhuset kan du som anhörig beställa mat via Swish

Parkering

Avgiftsbelagda besöksparkeringar finns runt om på sjukhusområdena. Du kan betala med mynt och bensinkort.

Kartor över sjukhusområdena och parkeringsplatser finns här:

Post

Posten delas ut och hämtas varje för- och eftermiddag, utom lördag och söndag. Lämna gärna brev och annan post till avdelningspersonalen så ser de till att den postas. Be närstående som skriver till dig att adressera brevet på följande sätt: ditt namn, din avdelning, följt av geografiskt sjukhus.

Postadresser: 
Mölndals sjukhus, 431 80 Mölndal
Sahlgrenska sjukhuset, 413 45 Göteborg
Östra sjukhuset, 416 85 Göteborg

Brevlådor finns vid Pressbyrån på respektive sjukhus, både inomhus och utomhus.

Radio

Radio finns vid varje sängplats.

Resor

Har du kostnader för resor när du behöver sjukvård eller  tandvård? Då kan du få ersättning från Västra Götalandsregionen för en del av dina resekostnader. 

Rutiner

På avdelningen får du information om de rutiner som gäller vid till exempel måltider, ronder och vårdplanering. Personalen genomför också ankomstsamtal med patienten för att kunna planera vården på bästa sätt.

Rökning

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus. Rökförbudet gäller både inomhus och utomhus på hela sjukhusområdet. Röktobak säljs inte inom sjukhusområdet.

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrka finns representerad vid alla fyra geografiska enheterna. I samband med sjukdom kommer ofta frågor av existentiell natur. Sjukhuskyrkan kan erbjuda enskilda samtal om mänskliga funderingar och kan vara en lugn miljö för eftertanke och kontemplation.

Sjukhuskyrkan är ekumenisk. Man kan även förmedla kontakt med företrädare för andra trosinriktningar.

Studenter på sjukhuset

Sjukhuset har som universitetssjukhus ansvar för utbildningar till yrken inom vården. Som patient vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset kommer du att möta olika yrkeskategorier under utbildning. De omfattas alla av tystnadsplikten och har handledare vid sjukhuset som ser till att de följer sjukhusets regler. Om du inte vill att studenter deltar i den behandling du får eller läser i din journal, tala då med vårdpersonalen.

Telefon och texttelefon

De flesta avdelningarna har telefoner som går att hyra under vistelsen på sjukhuset. Uppgift om hyra och avgift för samtalsmarkeringarna lämnas av personalen på avdelningen. Telefonautomater finns i vissa hisshallar. Tänk på att mobiltelefon KAN störa känslig apparatur. Mobiltelefon får dock användas, utom på de ställen där skyltar uttryckligen förbjuder det.

Telefoner med direktlinje till flexlinje och sjukresor finns i huvudentrén på Sahlgrenska sjukhuset, Mölndals sjukhus, Östra sjukhuset och Högsbo sjukhus.

För hörselskadade finns texttelefon på följande ställen:

  • Sahlgrenska sjukhuset: Telefonväxeln och hörselvården.
  • Östra sjukhuset: Mobil texttelefon som kan lånas av avdelningarna.

Rökfri och alkoholfri operation

Ett rökstopp och en alkoholfri period i samband med operation förbättrar förutsättningarna för sårläkning och minskar risken för infektioner och för att du ska drabbas av allvarliga komplikationer. Vi vill därför att du inte röker eller dricker alkohol 4-8 veckor före operationen och 4-8 veckor efter. För dig som opereras akut eller med kortare framförhållning är det viktigt att göra uppehåll den tid som är kvar till operationen och efter operationen. Det finns god hjälp att få.

Tolk

Om du har svårt att tala och förstå svenska kan du i kontakt med hälso- och sjukvården begära tolk som hjälper dig att översätta. Enligt lag får samtalet inte föras vidare utan ditt medgivande.

Den avdelning eller mottagning dit du ska hjälper till med tolkhjälp om så behövs. Om du kommer till sjukhuset på ett planerat besök ber vi dig kontakta mottagningen eller avdelningen redan innan besöket. Om du kommer akut till sjukhuset hjälper personalen på akutmottagningen dig med tolk.

TV 

TV finns i avdelningarnas dagrum.

Tystnadsplikt

Vår personal har tystnadsplikt och våra patienter skyddas av sekretessregler.

Som patient ska du kunna vara säker på att ingenting förs vidare, vare sig skriftligt eller muntligt, om ditt hälsotillstånd eller personliga förhållanden. Vi lämnar bara ut uppgifter om våra patienter per telefon om patienten givit sitt godkännande till det. Du har i regel rätt att läsa din egen journal.

Utskrivning

Avdelningens läkare skriver ut dig från avdelningen och ger dig då råd och upplysningar, skriver ut recept och intyg. Fundera i förväg igenom eventuella frågor till läkaren och skriv gärna ner dem på en lapp. Anhöriga är välkomna att vara med vid utskrivningen.

Värdesaker

Tänk på att sjukhuset är öppet för alla och att det finns en risk för stölder. Vi ber dig att i möjligaste mån lämna stora summor pengar, smycken och andra värdesaker hemma. På vissa avdelningar finns möjlighet att låsa in värdesaker. Sjukhuset har dock ingen möjlighet att ansvara för värdesaker. 


Senast uppdaterad: 2022-09-21 07:50