Inför ditt besök

På den här sidan hittar du praktisk information som kan vara bra för dig att veta inför ditt besök på sjukhuset.

Att ta med till besöket eller inskrivningen

  • Kallelsen
  • Fotolegitimation
  • Eventuell medicinlista
  • Högkostnads- eller frikort
  • Ifylld hälsodeklaration om du fick en sådan med kallelsen

Avgifter, betalningssätt och högkostnadsskydd

Avgift när man ligger inne på vårdavdelning

När man är inlagd på sjukhus betalar man en avgift per dygn, som betalas i efterskott genom att sjukhuset skickar hem en räkning på post. Också för inneliggande vård finns regler om högkostnadsskydd.

Avgift vid besök på mottagningar

Patientavgiften kan betalas kontant, med betalkort eller via faktura. Vi uppskattar betalning med kort framför sedlar, bland annat av säkerhetsskäl för personalen i kassorna.

Avgift när ambulanspersonal utför vårdinsats på plats

En patientavgift tas ut då ambulanspersonal utför vårdinsats på plats. Avgift tas inte ut för patient som av ambulanspersonal aktivt hänvisas till vårdinrättning. Patientavgift tas inte heller ut när annat vårdteam i direktanslutning tar över vårdansvaret, t.ex. mobil närsjukvård.

Patientavgifter och högkostnadsskydd för sjukvård i Västra Götalandsregionen


Barn och föräldrar

Råd om hur föräldrar och barn kan förbereda sig inför undersökningar och behandlingar.

Förbereda barn för besök i vården på 1177.se


Besökare

Anhöriga, närstående och barn är välkomna att besöka dig under avdelningens besökstid. Det är ditt hälsotillstånd som patient som avgör om besöken behöver begränsas. 

Besökstiderna varierar mellan olika avdelningar. Är du osäker på besökstiderna kan du fråga personalen på avdelningen eller i informationsdisken vid sjukhusens entréer.

Som besökare kan du hjälpa till att minska risken för att smitta sprids. Vi uppmanar därför dig att tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Du kan också komplettera med att använda handsprit som finns på avdelningen. Mer information om detta kan du få på avdelningen. Det är viktigt att du som är förkyld eller har någon annan infektion inte kommer på besök. Efter magsjuka ska du helst varit frisk i två dagar innan du besöker sjukhuset. Vid frågor kontakta personalen på avdelningen innan besöket.

Om du kommer till sjukhuset och ska hälsa på en patient och inte vet på vilken avdelning patienten finns, prata med någon av våra informationsassistenter vid informationen som du hittar vid sjukhusens huvudentréer. Vi behöver hela personnumret för att veta var personen ligger.


Boende för närstående

Vi har särskilda boenden för närstående till patienter som vårdas på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Boenden finns på Sahlgrenska sjukhuset, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Kontakta personalen på den avdelning du vårdas för mer information.


Checka in till ditt besök

Du som har en bokad tid kan checka in och betala ditt besök via din mobiltelefon.

Information om hur du checkar in ditt besök själv


Din säkerhet på sjukhus

Din säkerhet på sjukhus är ett informationsblad med råd för dig som patient. Informationsbladets råd tydliggör saker som är särkskilt viktiga att tänka på inför, under och efter din vistelse på sjukhuset.

Film: Din säkerhet på sjukhus (med undertext)

Film: Din säkerhet på sjukhus (utan undertext)

Här nedan kan du ta del av informationsbladet på ditt språk:


Före och efter operation

På 1177.se finns bra information för dig som ska eller har opererats.

Rökfri och alkoholfri före och efter operation

Det är viktigt att du gör ett uppehåll om du röker eller dricker alkohol för att minska risken för olika komplikationer och för snabbare återhämtning. En del klarar att göra uppehåll själv, men många behöver hjälp från vården. Tveka inte att ta hjälp för råd och stöd.

Före och efter operation


Handhygien

För att minska risken för att smitta sprids under din sjukhusvistelse är handhygienen extra viktig. Vi uppmanar därför dig att tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Detta är extra viktigt efter toalettbesök och innan måltider. Du kan också komplettera med att använda handsprit som finns på avdelningen. Mer information om detta kan du få av vårdpersonalen.


Identitetsband

Som patient på sjukhuset får du ett identitetsband med personuppgifter runt handleden. Identitetsbandet är en säkerhetsåtgärd och till hjälp för personalen vid provtagningar, behandlingar med mera.


Internet, radio och TV

I många av Sahlgrenska Universitetssjukhusets lokaler kan du kostnadsfritt använda trådlöst internet. Nätverket heter VGR Publikt.

Det är tillåtet att använda mobiltelefoner, surfplattor och datorer på de flesta ställen i sjukhuset, med undantag för platser där de kan störa teknisk utrustning. Personalen avgör vad som gäller på varje avdelning.

Radio finns vid varje sängplats och TV finns i avdelningarnas dagrum.


Kartor och parkering

Avgiftsbelagda besöksparkeringar finns runt om på sjukhusområdena. Du kan betala med parkeringsapp, mynt och bensinkort.

Kartor över sjukhusområdena och parkeringsplatser.


Kläder

När du är inskriven på Sahlgrenska Universitetssjukhuset får du låna patientkläder på avdelningen. Du får gärna ta med dig egna skor, innetofflor, morgonrock och bekväma kläder. Vi har dock ingen möjlighet att tvätta eller ansvara för dina privata kläder.


Kurator

Våra kuratorer kan hjälpa dig eller närstående i akuta kris- och sorgesituationer. Kuratorerna kan också ge dig råd, stöd och vägledning i personliga frågor och information i frågor om sociallagstiftning, socialförsäkringar och samhällets övriga resurser.

Tala med personalen på sjukhuset om du vill ha kontakt med kurator, eller vänd dig direkt till någon av verksamhetens kuratorer via sjukhusets centrala växelnummer 031-342 10 00.


Läkemedel

För att rätt kunna bedöma ditt sjukdomstillstånd och den fortsatta behandlingen är det viktigt att du talar om för din läkare om du tar läkemedel av något slag. 


Måltider

Maten är en viktig för ditt tillfrisknande. Inför eller under din sjukhusvistelse kan du planera dina måltider. Det finns flera olika alternativ vid varje måltid att välja mellan och du kan se dessa tre veckor framöver. 

För vissa patienter ingår en mer eller mindre sträng diet som en del av behandlingen. Det är viktigt att du följer den ordination som gjorts upp för dig. Dietister finns på sjukhuset. Remiss till dietist kan ges av din behandlande läkare.

På varje avdelning finns en veckomatsedel.

På Sahlgenska sjukhuset kan du som anhörig beställa mat via Swish


Ordningsregler

För att skydda patienter, besökare och medarbetare finns några gemensamma regler som vi ber dig som besöker sjukhusområdet att ta hänsyn till.

Vård och omsorg prioriteras
Vård och omsorg om patienter prioriteras alltid och närstående får inte störa vårdarbetet.

Sjukhuset är ingen offentlig plats
Personal och väktare har rätt att be personer lämna sjukhusområdet som inte har ärende till sjukhuset eller som är störande, bråkiga eller hotfulla samt tillkalla polis för handgriplig avhysning.

Nolltolerans mot hot och våld
Sjukhuset har nolltolerans mot diskriminering, hot och våld.

Alkohol- och drogförbud
Droger och förtäring av alkohol är inte tillåtet inom sjukhusområdet.

Rökfritt sjukhusområde
Rökning och användning av e-cigaretter är inte tillåtet.

Vapen
Vapen får inte bäras inom sjukhusområdet.

Djur
Djur får inte vistas i sjukhusets lokaler. Undantag gäller assistanshundar och polishundar.

Fotografering och filmning
Patienter och besökanden får inte fotografera och/eller filma i Sahlgrenska Universitetssjukhusets lokaler. Detta gäller i alla lokaler, inklusive allmänna ytor både inomhus och utomhus på sjukhusens områden. Detta för att personer med skyddad identitet kan finnas i lokeler och andra patienter kan befinna sig i utsatta situationer. 

Det är inte heller tillåtet att fotografera och/eller filma till exempel medicinsk utrustning, märkning av prov eller en undersökning utan tillstånd.

Ljudinspelning är tillåten om den som gör inspelningen själv
deltar i samtalet. Däremot får man enligt svensk lag inte spela in andra i smyg.

Dofter
Ta hänsyn till att det finns personer som är överkänsliga mot starka dofter. Undvik parfym och att ta med doftande blommor när du besöker sjukhuset.

Särskilt tillstånd för verksamheter
Ingen verksamhet förutom den som bedrivs av Västra Götalandsregionen, eller av regionen anlitade verksamheter får bedrivas inom sjukhusområdet utan särskilt tillstånd.


Parkering

Just nu pågår flera byggarbeten på våra sjukhus som påverkar hur du kan köra och parkera. Välj om möjligt annat transportsätt än bil. 

Vill du veta var du kan parkera finns detta utmärkt på kartorna över sjukhusen.


Post

Posten delas ut och hämtas varje för- och eftermiddag, utom lördag och söndag. Lämna gärna brev och annan post till avdelningspersonalen så ser de till att den postas. Be närstående som skriver till dig att adressera brevet på följande sätt: ditt namn, din avdelning, följt av geografiskt sjukhus.

Postadresser: 
Mölndals sjukhus, 431 80 Mölndal
Sahlgrenska sjukhuset, 413 45 Göteborg
Östra sjukhuset, 416 85 Göteborg

Brevlådor finns vid Pressbyrån på respektive sjukhus, både inomhus och utomhus.


Rutiner på avdelningen

På avdelningen får du information om de rutiner som gäller vid till exempel måltider, ronder och vårdplanering. Personalen genomför också ankomstsamtal med patienten för att kunna planera vården på bästa sätt.


Sjukresor

Om du har haft kostnader för din resa till och från sjukhuset har du rätt till delvis ersättning av den. En del av kostnaden får du stå för själv beroende på färdsätt. Den kallas egenavgift. Om ditt hälsotillstånd kräver att du måste åka taxi eller specialfordon krävs ett intyg från sjukhuset.

När du ska resa hem från vårdavdelningen hjälper personalen dig med att beställa lämplig transport. Du kan också beställa resan själv men tänk på att det finns vissa regler, till exempel att resan måste beställas minst en dag i förväg om din vistelse på sjukhuset var planerad och inte akut. 

Regler om sjukresor i Västra Götalandsregionen


Studenter på sjukhuset

Sjukhuset har som universitetssjukhus ansvar för utbildningar till yrken inom vården. Som patient vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset kommer du att möta olika yrkeskategorier under utbildning. De omfattas alla av tystnadsplikten och har handledare vid sjukhuset som ser till att de följer sjukhusets regler. Om du inte vill att studenter deltar i den behandling du får eller läser i din journal, tala då med vårdpersonalen.