Serviceutbud på sjukhusen

Apotek

Apotek Mölndals sjukhus

Apoteket finns i huvudentrén.

Öppettider och kontaktuppgifter

Apotek Sahlgrenska sjukhuset

Apoteket finns i huvudentrén, en trappa ner.

Öppettider och kontaktuppgifter

Apotek Östra sjukhuset

Apoteket finns på Uddeholmsvägen 54.

Öppettider och kontaktuppgifter


Bankomat

Det finns bankomater i anslutning till huvudentréerna på Mölndals sjukhus, Sahlgrenska sjukhuset och Östra sjukhuset.


Bibliotek

På Drottning Silvias barnsjukhus finns ett barn- och ungdomsbibliotek som är öppet för alla barn och unga, som får behandling eller vård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, samt deras anhöriga. Här kan man låna böcker, filmer, TV-spel med mera. Bibliotekarierna besöker också avdelningarna.

Biblioteket ligger på entréplan på Drottning Silvias barnsjukhus. Följ den långa korridoren till vänster om hissarna. Här hittar du också lekterapin.


Frisör

Frisörsalong finns på Sahlgrenska sjukhuset. 

Carl M Lundh, Sahlgrenska


Informationsdisk

I sjukhusens huvudentréer finns informationsdiskar där du under dagtid får hjälp med att hitta till den enhet, mottagning eller avdelning du ska till. I disken kan du också få hjälp med att beställa taxi, färdtjänst eller sjukresa.

Öppettider informationsdiskar:

Sahlgrenska: vardagar 07:15-16:30

Mölndals sjukhus: vardagar 07:15-16:30

Östra sjukhuset: vardagar 06:30-16:00

Hjälp med digitala vårdtjänster i Sahlgrenska sjukhusets huvudentré

I huvudentrén till Sahlgrenska sjukhuset kan du få hjälp och stöd i hur du checkar in till ditt vårdbesök, hur du kan använda dig av 1177:s e-tjänster och hur du kommer i gång med digitala vårdmöten.

Informationsdisken bemannas vardagar måndag - torsdag 08:00 - 15:00.


Restauranger, caféer och servicebutiker

Det finns ett urval av restauranger, caféer och servicebutiker på våra sjukhustomter.

Sahlgrenska sjukhuset

Hav a Java (huvudentrén, Blå stråket 5)

Café Vitsippan (entrén, Bruna stråket 5)

Dahls bageributik (Blå stråket 1, vid hållplats Sahlgrenska huvudentré)

Espresso House (huvudentrén, Blå stråket 5)

Pressbyrån Sahlgrenska Centralkomplexet (huvudentrén, Blå stråket 5, en trappa ner)

Pressbyrån Blå stråket 1 (vid hållplats Sahlgrenska huvudentré)

På Sahlgrenska sjukhuset kan du som anhörig beställa mat via Swish, så kallad Swishportion.

Food trucks (Centrala gården, vardagar, kl 11 - 14)

Schemat för food trucks kan ändras med kort varsel på grund av oförutsedda händelser, sjukdom eller besök av blodbussen. 

Östra sjukhuset

Espresso House (entrén, Diagnosvägen 15)

Pyttans café (huvudentrén, Diagnosvägen 11)

Lunchcafé Luckan (Journalvägen 5)

Mat 4 U (vid hållplats Östra sjukhuset)

Pressbyrån Diagnosvägen 7 (vid hållplats Östra sjukhuset)

På Östra sjukhuset kan du som är närstående beställa mat via Swish, en så kallad Swishportion

Food trucks (utanför huvudentrén, kl 11 - 14, vardagar)

Schemat för food trucks kan ändras med kort varsel på grund av oförutsedda händelser, sjukdom eller besök av blodbussen. 

Drottning Silvias barnsjukhus

Caféet på Barnkliniken (Norlander Strand Catering) (Rondvägen 10, entrén)

Mölndals sjukhus

Hav a Java (huvudentrén, Göteborgsvägen 31, en trappa upp)

Pressbyrån Mölndals sjukhus (huvudentrén, Göteborgsvägen 31)

Restaurang Dr. Chef (Länsmansgatan 22)

Högsbo sjukhus

Nötkärnan Coffeeshop (Lilla Kapplandsgatan 10)

Pizza Time (Tunnlandsgatan 1)


Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan är till för patienter, närstående och medarbetare på sjukhuset. Besökare är välkomna oavsett tro.

Sjukhuskyrkan erbjuder:

 • Själavårdande samtal och stöd för patienter och närstående. 
 • Gudstjänster och andaktsrum.
 • Stöd vid dödsfall. 
 • Avlastande samtal för medarbetare på universitetssjukhuset.

Medarbetarna på sjukhuskyrkan har tystnadsplikt och för inga journaler. Sjukhusskyrkan förmedlar också kontakt till representanter för andra trosuppfattningar. 

Öppettider

Sjukhuskyrkan har beredskap kvällar och helger året om för akut stöd eller samtal.

Kontaktuppgifter och mer information

Sjukhuskyrkan nås via växeln och finns på:


Sjukhusmoskéer och sjukhusimam

Sjukhusmoskéer och sjukhusimam

Sjukhusmoskéerna och sjukhusets imam är till för patienter, närstående och medarbetare på sjukhuset. Besökare är välkomna oavsett tro.

Sjukhusmoskéerna erbjuder:

 • Muslimsk andligvård och stöd för patienter och närstående. 
 • Koranläsning, andakt, personliga förböner och annat religiöst stöd.
 • Stöd vid kris och dödsfall. 
 • Avlastande samtal för medarbetare på universitetssjukhuset.

Medarbetarna på sjukhusmoskéerna har tystnadsplikt och för inga journaler.

Sjukhusmoskéerna arbetar också med att informera medarbetare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset om de kulturer, traditioner och språk som muslimer i Sverige representerar. Sjukhusmoskéerna informerar också om vad som kan vara viktigt att tänka på i mötet med muslimska patienter.

Öppettider

Sjukhusmoskéerna är öppna alla dagar mellan klocka 07 och 20.

Kontaktuppgifter

Sjukhusmoskéerna nås via växeln och finns på:

 • Sahlgrenska sjukhuset
 • Östra sjukhuset
 • Mölndals sjukhus

Sjukhusimam Samir Jeresi nås på mejl eller telefon:  
076 - 11 99 219
samir.jeresi@vgregion.se