Din hälsa

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är ett hälsofrämjande sjukhus. Det innebär att vi arbetar aktivt med att sprida kunskap, synliggöra goda exempel och motivera till en hälsosammare livsstil.

 


”Naturens kraft” - en film som inspirerar och lyfter hälsovinsterna med utevistelse. Följ två personers upplevelser om hur naturen får just dem att må bra.

Föreläsningsserien Kvällsföreläsning för bättre hälsa

Varje år håller våra specialister på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, till exempel läkare, sjuksköterskor och psykologer öppna föreläsningar för alla som är intresserade av sin hälsa. Samlingsrubriken för föreläsningsserien är Kvällsföreläsning för bättre hälsa.

För stöd att ändra dina levnadsvanor

Du kan få stöd att ändra dina levnadsvanor på din vårdcentral och i viss mån inom Specialistsjukvården. Du kan även ta hjälp av andra verksamheter som Centrum för fysisk aktivitet Göteborg eller boka digitalt möte med Hälsocoach online.

Rökfritt sjukhusområde

Sedan 2014 är Sahlgrenska Universitetssjukhuset ett rökfritt sjukhusområde. Sjukhuset är därmed det första universitetssjukhuset i Sverige att erbjuda en helt rökfri miljö för alla som vistas inom området.

Mer information

Liv & hälsa - 1177 Vårdguiden

Livsvillkor & levnadsvanor — Folkhälsomyndigheten