Rökfritt sjukhusområde

Sedan 2014 är Sahlgrenska Universitetssjukhuset ett rökfritt sjukhusområde. Sjukhuset är därmed det första universitetssjukhuset i Sverige att erbjuda en helt rökfri miljö för alla som vistas inom området.

Rökfritt sjukhusområde innebär att rökning inte är tillåten inom områdena för Sahlgrenska sjukhuset, Östra sjukhuset, Mölndals sjukhus och Högsbo sjukhus.

Rökfritt sjukhusområde handlar om rätten till bästa möjliga hälsa för alla och en säker vårdmiljö. Sjukhusets ledning ser detta som en viktig hälsofrämjande insats, främst för våra patienter men också för medarbetarna och alla som vistas på våra sjukhusområden.

Mer information om rökning och snusning – 1177 Vårdguiden.

Tobaksfri i samband med operation

Att använda tobak i samband med operation kan medföra allvarliga komplikationer. Sedan 2012 ska patienter som ska opereras på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vara rökfria fyra till åtta veckor före och efter operation. För att hjälpa dig att sluta kommer du att erbjudas tobaksavvänjning inför operationen.