Stöd vid sjukdom, skada och allvarliga händelser

Här hittar du information och råd som kan underlätta för dig att hantera de påfrestningar som kan uppstå när du eller en närstående drabbats av sjukdom, skada eller andra allvarliga händelser. Du hittar även information om hur du kan få kontakt med en kurator som kan hjälpa dig vidare med ytterligare vägledning, stöd och samtal.

Egenvård

Tips och råd hur du kan hjälpa dig själv att må bättre.

Stöd av kurator

En kurator kan ge stöd vid svåra tillfällen i livet, till exempel om du drabbas av kris vid sjukdom.