Egenvård

För att underlätta din situation finns det mycket du kan göra själv. Forskning har visat att socialt stöd är en av de viktigaste faktorerna för att hantera svåra livshändelser. För de flesta är det därför viktigt att prata med vänner och närstående om det som hänt. Samtidigt är vi alla olika och att dra sig undan och hantera saker själv är inte fel, så länge det endast handlar om en kortare period.

Egenvård/självomsorg

  • Försök att upprätthålla dina vardagsrutiner, även om det kan kännas jobbigt
  • Ät och motionera regelbundet
  • Se till att vara ute i dagsljus varje dag
  • Undvik ett vanemässigt alkoholintag
  • Försök att få tillräckligt med sömn och vila. Behovet av återhämtning kan öka eftersom kroppen har en stresslikande reaktion och det tar både tid och energi att ta sig igenom en kris.
  • Våga be andra om hjälp och berätta vilka behov du har och hur du önskar bli bemött.

 

Sexuell hälsa

Information

Sexuell hälsa - 1177

 


Då bör du söka vård

Har du svårt att hantera vardagen hemma och på jobbet kan du behöva professionell hjälp från vården. Du kan vända dig till kurator på den klinik du tillhör alternativt till primärvård.