Känslomässigt stöd

Här hittar du information som kan vara till stöd vid sjukdomsbesked, sorg och kris. Du kan också kontakta kuratorn på den verksamheten du har kontakt med om du har frågor.

Våld i nära relationer

Information

https://www.jagvillveta.se/ För barn och unga upp till 17 år - Information om rättigheter vid brott.

Dags att prata om -  sida med samlad information för barn och vuxna om våld mot barn, sexuella övergrepp mot barn och barn till skilda föräldrar.

Kvinnofridslinjen

 

Stödlinjer

Våld mot kvinnor - nationell stödtelefon | Kvinnofridslinjen

Välj att sluta (valjattsluta.se)

Storasyster - För ett samhälle fritt från sexuella hot, tvång och övergrepp

Tjejjouren Väst - En av Sveriges största tjejjourer (tjejjourenvast.se)

Chatta anonymt, gratis psykolog och kurator - Killar.se.