Känslomässigt stöd

Här hittar du information som kan vara till stöd vid sjukdomsbesked, sorg och kris. Du kan också kontakta kuratorn på den verksamheten du har kontakt med om du har frågor.