Akademiska vårdutbildningar

Verksamhetsförlagd utbildning

En central och viktig del av arbetet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är att utbilda studenter. Ett av Sahlgrenskas Universitetssjukhusets mål är att bli landets ledande utbildningssjukhus. Vi erbjuder årligen ca 7000 studentveckor för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på högskole-och universitetsnivå.

Med VFU avses de delar av utbildningen där studenten befinner sig i vårdmiljöer i direktkontakt med patient, närstående och medarbetare samt i laboratoriemiljö. Den studerande får en klinisk utbildning i en miljö som främjar lärande och utveckling mot professionell kompetens. Vi ser studenten som en blivande medarbetare och kollega. Sjukhuset tar emot studenter främst från Göteborgs Universitet och andra närliggande högskolor i Västra Götalandsregionen, men i mån av plats även studenter från externa lärosäten runt om i landet.

Den verksamhetsförlagda utbildningen för akademiska vårdut­bildningar regleras i ett avtal mellan Västra Götalands­regionen, Högskolan i Skövde, Göteborgs Universitet, Högskolan i Borås och Högskolan Väst. Avtalet omfattar arbetsterapeut-, audionom-, barnmorske-, biomedicinsk analytiker-, dietist-, fysioterapeut-, sjuksköterske-, specialistsjuksköterskeprogrammet och röntgensjuksköterskeprogrammet.

Beställning av verksamhetsförlagd utbildning

Beställning av VFU-platser sker terminsvis inom en av regionen bestämd tidsram. All beställning av VFU-platser ska ske genom Utbildningsenheten. Förfrågningar om VFU-plats som kommer direkt till er enhet ska hänvisas till Utbildningsenheten.

Kontakt

Helena Backlund Wasling

Studierektor Akademiska vårdutbildningar
Studierektor för Akademiska vårdutbildningar. Ansvarar för VFU för följande utbildningar; fysioterapiprogrammet, arbetsterapiprogrammet, dietistprogrammet samt socionomprogrammet.

Ann Blomström

Studierektor Gymnasie- och Yrkeshögskolan
Ansvarar för VFU för följande utbildningar; barnmorskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogrammet barn och ungdom samt placeringar på Drottning Silvias Barnsjukhus.

Ann-Sofie Brandén

Utbildningsledare
Ansvarar för VFU för följande utbildningar; röntgensjuksköterskeprogrammet, biomedicinska analytikerprogrammet, sjuksköterskeutbildningen och specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot medicinsk vård, kirurgi, diabetes, onkologi, psykiatri, kardiologi, vård av äldre.

Lotta Carlson

Utbildningsledare
Ansvarar för att organisera Processinriktad omvårdnadshandledning (POH).

Viktoria Sjöstedt

Utbildningsledare

Katja Larsson

Administrativ koordinator
Ansvar för den gemensamma administrationen på kansliet.

Senast uppdaterad: 2018-10-29 12:18