Sommarvikarie

Sjuksköterska fyller på en spruta

Varje sommar söker vi livsviktiga sommarvikarier inom alla sjukhusets verksamheter.

Att sommarjobba på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är en bra start för din framtida karriär inom hälso- och sjukvården. Hos oss bedrivs forskning, utveckling och innovation i världsklass vilket gör att möjligheterna är många.

Läs mer om vilka krav för studerande vi har för respektive yrkesroll nedanför annonserna.

Krav för studerande

Du som studerar någon av utbildningarna nedan kan söka sommarjobb hos oss. Alla vikarier ska ha fyllt 18 år. Individuell bedömning sker beroende på verksamhetens krav.

För dig som är:

Undersköterskestuderande

För att vikariera som undersköterska, skötare eller barnsköterska ska du vara klar med din utbildning senast juni samma år. 

Sjuksköterskestuderande

Som sjuksköterskestuderande kan du vikariera som undersköterska, skötare eller barnsköterska om du är klar med termin 3 och genomfört sjukhuspraktik, senast juni samma år. 

Du kan vikariera som sjuksköterskeassistent om du är klar med termin 5, senast juni samma år.

Läkarstuderande

För att vikariera som assistent omvårdnad ska du vara klar med termin 6, senast juni alternativt termin 5, senast juni samma år på Göteborgs universitet. 

För att vikariera som medicinsk sekreterare eller administratör vård (patientdokumentation) ska du vara klar med termin 5, senast juni samma år. 

För att vikariera som underläkare, ej leg i patientnära arbete ska du ha fullgjort minst termin 9 på läkarprogrammet, senast juni samma år.

Medicinsk sekreterarstuderande

För att vikariera som administratör vård ska du vara klar med termin 2, senast juni samma år.

För att vikariera som medicinsk sekreterare ska du vara utbildad medicinsk sekreterare.

Psykologstuderande

För att vikariera som behandlingsassistent ska du vara klar med termin 6, senast juni samma år.

Är du utbildad socionom eller klar med termin 6, senast juni samma år, utbildad behandlingsassistent YH 400 p eller har examen från socialpsykiatrisk vård 180 hp kan du också vikariera som behandlingsassistent.

Uppfyller du inte kraven ovan?

Vi ser gärna att du som inte har nått terminskravet söker vikariat som sjukvårdsbiträde.