Stöd av kurator

Vid sjukdom är det vanligt att vid något skede drabbas av kris eller andra reaktioner. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset kan du som inskriven patient eller närstående få hjälp av en kurator vid svåra tillfällen i livet. Här kan du läsa mer om vilket stöd du kan få.

Vad gör en kurator?

Du som drabbas av sjukdom, skada, sexuell ohälsa, våld i nära relation eller annan allvarlig händelse kan få hjälp av en kurator.

Av en kurator kan du få krisstöd och samtalsstöd. En kurator kan också vägleda, informera och hänvisa om du har frågor som rör sociala, ekonomiska eller juridiska behov relaterat till din kontakt på sjukhuset.

 

En kurator arbetar med de psykosociala faktorerna kring varje person och kan ha samtal både inom sluten- och öppenvård. En kurator har ofta en socionomutbildning eller likvärdig beteendevetenskaplig utbildning med vidareutbildningar, till exempel inom grundläggande psykoterapi. 

Stöd till närstående

Du som är närstående kan också få hjälp och stöd. Vi har särskilt fokus på barn som närstående.

Kontakta kurator

Du kan få kontakt med en kurator genom läkarremiss, via kontakt med sjukvårdspersonal eller genom att du som patient eller närstående själv tar kontakt via telefon eller 1177.

Observera att du måste vara inskriven patient på Sahlgrenska Universitetssjukhuset eller vara närstående till någon som är inskriven för att kunna få kuratorstöd.