Vägledning i samhällets resurser

Här hittar du information om och guidning till samhällets olika resurser. Du kan också kontakta kuratorn på den verksamheten du har kontakt med om du har frågor.

Så fungerar vården

Här kan du läsa om hur du söker vård och stöd, hur du ska bli bemött i vården och vilka avgifter du får betala. Du får veta vilka lagar och bestämmelser som gäller och hur du kan göra om du inte är nöjd med vården. Det finns också information för dig som är närstående.

Så fungerar vården (1177.se)


Bidrag och ekonomiskt stöd

Arbetsförmedlingen

Om du får avslag från Försäkringskassan är det viktigt att skydda din SGI - sjukpenninggrundande inkomst genom att skriva in dig som aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen

CSN

Här kan du som studerar och har lån eller bidrag från CSN bland annat hitta information om ändringar/händelser vid sjukdom.

CSN

Försäkringskassan

Här kan du bland annat läsa om vilka regler som gäller vid sjukskrivning om du har en anställning eller är arbetssökande. Du hittar även information angående Försäkringskassan förmåner gällande förebyggande sjukpenning samt särskilt högriskskydd.

Försäkringskassan

Konsumentverket

Många kämpar med sin ekonomi och har skulder. Här kan du bland annat få råd och förslag från kommunens budget- och skuldrådgivare.

Konsumentverket

Omsorg och stöd

Här hittar du information om hur kommunen kan hjälpa till när du har behov av omsorg, stöd och hjälp i vardagen.

Omsorg och stöd - Göteborgs stad

Pensionsmyndigheten

Här hittar du bland annat information om hur du söker bostadstillägg, äldreförsörjningsstöd eller efterlevandepension.

Pensionsmyndigheten

Skatteverket

Här hittar du bland annat din deklaration och du kan även skicka efter/skriva ut person- eller familjebevis.

Skatteverket


Stöd till närstående

Efterlevandeguiden

Efterlevandeguiden är ett samarbete mellan myndigheter för att göra det enklare för dig som förlorat någon nära

Efterlevandeguiden 

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Information, utbildningar och annat stöd till anhöriga.

NKA - Nationellt kompetenscentrum anhöriga


Förälder och barn

Tillfällig föräldrapenning för vård av barn (VAB)

När du avstår från att arbeta eller går miste om a-kassa för att ta hand om ett sjukt barn kan du få ersättning för vab. Det gäller även dig som är egenföretagare. Ersättningen kallas tillfällig föräldrapenning.

Tillfällig föräldrapenning för vård av barn (VAB)

Merkostnadsersättning för barn

Som förälder till ett barn med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom (minst 6 mån) kan du ansöka om merkostnadsersättning för eventuella kostnader som beror på barnets sjukdom/funktionsnedsättning och som Försäkringskassan anser är skäliga

Merkostnadsersättning för barn

Omvårdnadsbidrag

I vissa fall kan du som förälder till ett barn med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom (minst 6 mån) ansöka om omvårdnadsbidrag från Försäkringskassan. Bidraget söker du för den omvårdnad och tillsyn som barnet har behov av kopplat till sin sjukdom/funktionsnedsättning.

Omvårdnadsbidrag

Samhällsstöd till barn med funktionsnedsättning

Barn med en eller flera funktionsnedsättningar har rätt till stöd från samhället. De flesta insatser måste du som vårdnadshavare söka själv.

Samhällsstöd till barn med funktionsnedsättning