Din journal

En medicinsk journal är en sammanställning av handlingar som rör dig som patient. Varje gång du besöker vården registreras uppgifter om dig i en journal.

Du som patient, anhörig eller ombud kan beställa journalkopior från Sahlgrenska Universitetssjukhuset. För att din beställning ska kunna behandlas snabbt och säkert är det till hjälp om du kan precisera vad det är du vill ha kopior på när du skapar din beställning.

Journalkopior skickas med post till din folkbokföringsadress. Det är även möjligt att hämta beställda journalkopior på plats efter överenskommelse med arkivpersonal. Av sekretesskäl kan Sahlgrenska Universitetssjukhuset inte leverera journalkopior digitalt.

Kopieringsavgift för journalkopior är 50 kr + 2 kr per sida från 10:e sidan och uppåt, till en maxkostnad av 300 kr.

Läs eller beställ kopior på din journal i 1177

Du kan själv logga in och läsa din journal i 1177. Tjänsten fungerar för besök gjorda efter 2016-06-01

Journaler från förlossningsvården går inte att läsa direkt i 1177. Däremot kan du beställa en journalkopia via 1177:

Du som är vårdnadshavare till ett barn under 13 år kan agera ombud och beställa journalkopior från ditt barns journal via 1177:

Beställningar rörande röntgenbilder skickas till Radiologi Sahlgrenska via 1177: 

Beställ journalkopia med post

Du kan också beställa journalkopior via en särskild beställningsblankett som du fyller i och skickar till Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Beställ journalkopia för avliden patient

Som anhörig till en avliden patient finns det möjlighet att begära ut patientens journal. I dessa fall krävs inget samtycke då detta inte går att inhämta.

I de fall en boutredningsman eller dödsbodelägare begär ut journaler för bodelning krävs skriftligt samtycke från samtliga dödsbodelägare i form av en fullmakt.

Använd Blankett för beställning gällande närstående/anhörig/barn (pdf) för att beställa journalkopia för avliden patient.

Beställ journalkopia via telefon

Du kan också ringa Sahlgrenska Universitetssjukhusets kontor för Arkiv- och informationsstruktur för att beställa en journalkopia:

Telefonnummer: 031-343 91 00

Öppet för beställning av journalkopior helgfria vardagar kl. 09-11.

Spärr av journal

Du har möjlighet att spärra information i din journal för att den inte ska kunna läsas av personal utanför den enhet som spärren avser.

Om du vill spärra din journal, begära loggutdrag eller har frågor kring sammanhållen journalföring ska du kontakta Spärr- och Loggservice inom Västra Götalandsregionen. Här kan du som patient få information om dina rättigheter inom ramen för patientdatalagen.

Om du vill ha mer information om Spärr- och Loggservice eller om du vill spärra din journal kontaktar du Spärr- och Loggservice via telefonnummer nedanför. Du kan också läsa mer om tjänsten på 1177.se

Spärr- och Loggservice

Telefonnummer0774-44 10 10

Öppettider: helgfria vardagar 09-11

Arkiv och informationsstruktur

Telefonnummer

Kontor: 031-343 91 00
Öppet för beställning av journalkopior via telefon helgfria vardagar 9-11.

Spärr- och Loggservice

Telefonnummer

Mobil: 0774-44 10 10