Dina rättigheter

Som patient har du rättigheter i ditt möte med vården. 

Väntetider

Sveriges landsting och regioner driver en nationell databas med information om väntetider till ett urval av mottagningar/undersökningar och behandlingar vid svenska sjukhus.

Vårdgaranti

Den vårdgaranti som finns i Västra Götalandsregionen innebär att du som patient har besöksgaranti, det vill säga garanti att få träffa en läkare inom en viss bestämd tid. 

Valfrihet i vården

Alla invånare i Västra Götalandsregionen har rätt att inom den offentliga sjukvården få vård vid vårdcentraler och sjukhus i Västra Götaland och Halland. Valfriheten omfattar också de privata vårdgivare som regionen har tecknat avtal med. 

Barns och vårdnadshavares rättigheter

Nationella kvalitetsregister

I nationella kvalitetsregister samlas information från hela landet om en viss sjukdom eller behandling. Informationen används sedan för att utvärdera och förbättra vården.

Prover i vården sparas

Du kan behöva lämna prover när du undersöks i vården. Vanliga prov är blodprov, urinprov och vävnadsprov. Vissa prover sparas i en så kallad biobank. Proverna sparas framför allt för att din vård ska bli så bra och säker som möjligt.