Dina rättigheter

Som patient har du rättigheter i ditt möte med vården. Visste du till exempel att du kan få tillbaka patientavgiften om du får vänta mer än 30 minuter vid ett läkarbesök? Eller att du kan vända dig till en patientnämnd om du är missnöjd med vården du fått?

Nationella kvalitetsregister

I nationella kvalitetsregister samlas information från hela landet om en viss sjukdom eller behandling. Informationen används sedan för att utvärdera och förbättra vården.

Prover i vården sparas

Du kan behöva lämna prover när du undersöks i vården. Vanliga prov är blodprov, urinprov och vävnadsprov. Vissa prover sparas i en så kallad biobank. Proverna sparas framför allt för att din vård ska bli så bra och säker som möjligt.

Vårdgaranti

Den vårdgaranti som finns i Västra Götalandsregionen innebär att du som patient har besöksgaranti, det vill säga garanti att få träffa en läkare inom en viss bestämd tid. 

Valfrihet i vården

Alla invånare i Västra Götalandsregionen har rätt att inom den offentliga sjukvården få vård vid vårdcentraler och sjukhus i Västra Götaland och Halland. Valfriheten omfattar också de privata vårdgivare som regionen har tecknat avtal med. 

Väntetider

Sveriges landsting och regioner driver en nationell databas med information om väntetider till ett urval av mottagningar/undersökningar och behandlingar vid svenska sjukhus.