Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksförbud på samtliga mottagningar och vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Läs mer här

Synpunkter på vården

Ibland händer det att missnöje och problem uppstår och då vill vi göra vårt bästa för att försöka reda ut problemet. Dina synpunkter eller klagomål är viktiga för oss att få ta del av. De ger oss en möjlighet att förbättra oss och vår verksamhet.

Synpunkter på vården ska hanteras utan dröjsmål och du som patient eller närstående ska alltid få återkoppling om vidtagna åtgärder. Lyckas vi inte reda ut eventuella problem på plats kan vi hänvisa dig till rätt instans utanför sjukhuset.

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns det inte några patientombud. Däremot ska det finnas en adress eller telefonnummer till utsedd person på varje enhet som vårdar patienter.

Synpunkter på vården ska hanteras i berörd verksamhet.

Det går bra att kontakta vem som helst på den avdelning/mottagning ditt ärende gäller, men varje avdelning och mottagning har en särskild kontaktperson för klagomålshantering. Kontaktuppgifter hittar du via respektive avdelning/mottagning.
Du kan också fråga telefonväxeln 031-342 10 00.

Om du vill skicka in dina synpunkter skriftligt får du gärna använda dig av vår blankett för synpunkter på vården.

Du kan också vända dig till Västra Götalandsregionens patientnämnd. Patientnämnden är fristående från vården och det kostar inget att vända sig dit.

Patientnämndens webbplats


Senast uppdaterad: 2018-05-02 14:59