Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på våra sjukhus och det påverkar hur du kan köra och parkera. Välj andra transportsätt än bil om möjligt.

Begränsad besöksparkering på Sahlgrenska sjukhuset

På grund av flera olika byggprojekt är tillgången på besöksparkeringar på Sahlgrenska sjukhuset påverkad. Parkeringen längs Bruna stråket stänger från den 1 till den 19 december, och preliminärt 17 januari – 17 februari 2024. Arbetet påverkar även trottoarer. Framkomligheten förbi arbetsområdet på Bruna stråket är begränsad till ett körfält i cirka 10 meter.

Rekommendationen är att använda P-hus vid Per Dubbsgatan eller någon av parkeringsytorna som finns vid Medicinareberget. Välj gärna kollektivtrafik om det är möjligt på grund av den begränsade framkomligheten på området.

Det finns avsläppningszoner utanför respektive entré. Vänligen respektera att det inte går att vänta på dessa ytor. Respektera även hastighetsbegränsningar på tomten.

Trafikpåverkan på Per Dubbsgatan

Det pågår ledningsarbeten på Per Dubbsgatan vid Sahlgrenska huvudentrén, som påverkar trafiken på olika sätt.

Arbetena medför att framkomligheten i området blir begränsad på grund av uppgrävd trottoar, färre tillgängliga körfält och parkeringar. Arbetet pågår året ut.

Läs mer om trafiksituationen på Trafik Göteborg.

Gröna stråket stängt för genomfart

Gröna Stråket är stängt för genomfart för personbil. Detta sker för att minska belastningen av trafik framför akutmottagningen och i den norra delen av sjukhustomten. Avstängningen gäller inte akutfordon, leveranser och tung trafik. All infart till Gröna stråket sker via Norra Porten.

Även förbindelsen mellan Gröna stråket och Bruna stråket är stängd för genomfart. Det gäller även gående och cyklister. Välj den södra infarten till området från Ehrenströmsgatan för att nå Röda, Bruna eller Vita stråket.

Framkomlighet

Aktuell information om arbetsområden och alternativa vägar för dig som går, cyklar eller kör bil på sjukhusområdet hittar du här: Framkomlighet och byggområden - Västfastigheter

Cykelkarta

Här hittar du en karta över hur du cyklar på sjukhusområdet.

Tiderna som anges är preliminära.

Arbetsområden

Arbetet med att bygga en ny vårdbyggnad för förlossnings- och neonatalvård pågår på Östra sjukhuset. Byggnationen beräknas pågå till år 2028.

Skyltningen inom sjukhusområdet anpassas till de nya flöden som projektet medför. Periodvis används orangea vägvisning.

Buller och störningar

Vecka 27 påbörjas sprängningar i marken utanför Kvinnokliniken Östra, där nya förlossnings-och neonatalbyggnaden ska stå. 

Planen är att spränga ett antal gånger per dag (cirka tre gånger). I samband med varje sprängning kommer området att spärras av några meter i alla riktningar sett från byggarbetsplatsen, av säkerhetsskäl. Vakter kommer att stå vid varje infart som tillfälligt stängs av vid sprängningen. Varje avstängning är några minuter lång. En signal kommer att ljuda strax innan sprängningen och en smäll kommer höras.

Enligt planen pågår sprängningarna vecka 27 och 28. Därefter tar byggprojektet tre veckors semesteruppehåll. Vecka 32 upptar man sprängningarna igen.
Ansvarig förvaltning är Fastighet, stöd och service (fd Västfastigheter).

Avstängd väg för cykel och bil

Rondvägen ligger nu inom arbetsområdet för nya förlossnings- och neonatal-huset, och är avstängd för cykel- och biltrafik. Detta innebär att det inte kommer att finnas en genomfart på Östra sjukhusområdet för cykel- eller biltrafik.

Längs Rondvägen kommer det enbart finnas en gångbana. Cykel ska ledas.

Akutmottagningar

Parkeringen utanför vuxenakuten i Centralkliniken ligger kvar på samma plats som idag. Vuxenakuten nås enbart från Diagnosvägen.

Ambulansen kör in till vuxenakuten i Centralkliniken via Remissvägen, men kommer köra ut via Diagnosvägen.

Övriga akutmottagningar nås på samma sätt; barn- och ungdomspsykiatrins akutmottagning (BUP-akuten) nås via Vitaminvägen och övriga akutmottagningar nås via Remissvägen.

Besökande Drottning Silvias barnsjukhus

På grund av arbetsområdet och dess byggtrafik är framkomligheten begränsad på Remissvägen. Besökande till Drottning Silvias barnsjukhus hänvisas till infarten via Behandlingsvägen.
Besökare som kommer från E20 uppmanas följa skyltning i första rondellen. Följ skyltar där det står: "På- och avstigning barnsjukhuset". OBS denna väg är EJ för leveranser eller byggtrafik. 

Parkeringen utanför Drottning Silvias barnsjukhus är avstängd. Besökare och personal hänvisas till andra parkeringar på tomten.

För att åka ut ur området, kör tillbaka via Behandlingsvägen och Uddeholmsgatan. Följ skyltning.

Leveranser hänvisas till våra godsmottagningar.

I den U-formade kurva som skapas på grund av arbetsområdet kommer det endast att vara tillåtet att köra för ambulans, räddningstjänst och vissa transporter.

Cykelvägar och cykelparkering

På grund av arbetsområdet, trånga passager, bygg- och ambulanstrafik finns inte någon genomfart för cykel via sjukhusområdet.  Cyklister kommer hänvisas runt sjukhusområdet med tillfälliga skyltar.

Cykelparkering inom tomten för personal och besökare finns kvar.

Parkering

Parkeringen mellan Drottning Silvias barnsjukhus och Centralkliniken är avstängd och kommer vara det under hela byggtiden av Förlossning och neonatal, preliminärt till år 2028. Besökare och personal hänvisas till övriga parkeringar på tomten.

Tillträde till huvudentréer

Centralkliniken
Oförändrat, via Diagnosvägen. (Observera enbart avsläppning vid entré.)

Drottning Silvias barnsjukhus
Korttidsparkeringen och avsläppningsytan framför huvudentrén endast nås via Behandlingsvägen. Övrig parkering hänvisas till andra parkeringar.

Psykiatrikliniken
Oförändrat, via Remissvägen och Journalvägen. (Observera enbart avsläppning vid entré.)

Infektionskliniken
Oförändrat, via Remissvägen och Journalvägen. (Observera enbart avsläppning vid entré.)

Kvinnokliniken
Huvudentrén nås enbart via Diagnosvägen. (Observera enbart avsläppning vid entré.)

Mottagningsbyggnaden
Huvudentrén nås endast via Diagnosvägen. (Observera enbart avsläppning vid entré.)

Servicehuset
Oförändrat, leveranser via befintlig godsmottagning.

Restaurangen i Servicehuset
Oförändrat, via Diagnosvägen.

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)
Oförändrat, via Vitaminvägen. (Observera enbart avsläppning vid entré.)

Sjukhuset växer

Här kan du läsa mer om de större utvecklingsprojekten som pågår på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.


Senast uppdaterad: 2023-06-19 14:41