Intensivvårdsavdelning barn

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - söndag dygnet runt

Besök

Öppettider

  • måndag - söndag dygnet runt

Besöksadress

Behandlingsvägen 7
416 50 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Östra sjukhuset. Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik www.vasttrafik.se Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Inre vägbeskrivning

Målpunkt A, plan 1, Östra sjukhuset

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Intensivvårdsavdelning barn
416 85 Göteborg

Intensivvårdsavdelning barn, BIVA, bedriver all form av vård för barn mellan 0 och 18 år. Här kan barn och unga, som blivit svårt sjuka eller gjort en stor operation och behöver intensivvård, få hjälp. BIVA har ett rikssjukvårdsuppdrag inom barnhjärtkirurgi och är ett centrum för transplantation för barn och unga. Vidare vårdas barn och unga inom kirurgi, trauma, medicin, onkologi och plastikkirurgi. Inom BIVA finns resurser att arbeta med alltifrån enklare insatser till den mest avancerade och livsavgörande vården, som kräver spetskompetens. Vi vårdar med barnet och familjen i centrum. Närståendes delaktighet är en viktig del i barnets läkandeprocess.

Din vistelse hos oss

Om du eller ditt barn har en inplanerad operation finns det möjlighet att i förväg besöka vår avdelning. Kontakt förmedlas via den vårdavdelning som du eller ditt barn ska skrivas in på.

Intensivvård innebär respiratorvård vid olika andningssjukdomar, dialysbehandling vid njursvikt och cirkulationsstödjande behandlingar. Avdelningens läkare som arbetar med behandling ger, tillsammans med sjukhusets övriga specialister, fortlöpande information till närstående. Hos oss finns alltid vårdpersonal på ditt eller ditt barns rum.

De flesta barn och unga som behöver intensivvård efter sin operation sover fortfarande när de kommer hit. Så snart det är möjligt kontaktas närstående så att de kan vara med på intensivvårdsavdelningen. Vid akuta tillstånd följer vanligen närstående med när patienten förs över till intensivvårdsavdelningen.

På avdelningen arbetar vi för att familjen ska vara delaktig. Vi önskar att närstående ska ha möjlighet att vara närvarande i vården men eftersom vårdrummen är små får inte mer än ett par närstående plats samtidigt.

Avdelningen samarbetar med lekterapi, sjukhusskola, dietist och sjukgymnastik. För det psykosociala omhändertagandet av hela familjen har vi ett nära samarbete med kuratorer, psykologer och sjukhuskyrkan.

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns olika yrkeskategorier som till exempel barnsköterska, undersköterska, specialistsjuksköterska och anestesiläkare. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt. 

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för avdelningen

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen

Linda Andersson Löwegren

Avdelningschef

Telefonnummer

Kontor: 031 - 343 68 06

Marie Börjesson

Verksamhetsassistent

Telefonnummer

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - söndag dygnet runt

Besök

Öppettider

  • måndag - söndag dygnet runt

Besöksadress

Behandlingsvägen 7
416 50 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Östra sjukhuset. Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik www.vasttrafik.se Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Inre vägbeskrivning

Målpunkt A, plan 1, Östra sjukhuset

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Intensivvårdsavdelning barn
416 85 Göteborg

Intensivvårdsavdelning barn, BIVA, bedriver all form av vård för barn mellan 0 och 18 år. Här kan barn och unga, som blivit svårt sjuka eller gjort en stor operation och behöver intensivvård, få hjälp. BIVA har ett rikssjukvårdsuppdrag inom barnhjärtkirurgi och är ett centrum för transplantation för barn och unga. Vidare vårdas barn och unga inom kirurgi, trauma, medicin, onkologi och plastikkirurgi. Inom BIVA finns resurser att arbeta med alltifrån enklare insatser till den mest avancerade och livsavgörande vården, som kräver spetskompetens. Vi vårdar med barnet och familjen i centrum. Närståendes delaktighet är en viktig del i barnets läkandeprocess.

Din vistelse hos oss

Om du eller ditt barn har en inplanerad operation finns det möjlighet att i förväg besöka vår avdelning. Kontakt förmedlas via den vårdavdelning som du eller ditt barn ska skrivas in på.

Intensivvård innebär respiratorvård vid olika andningssjukdomar, dialysbehandling vid njursvikt och cirkulationsstödjande behandlingar. Avdelningens läkare som arbetar med behandling ger, tillsammans med sjukhusets övriga specialister, fortlöpande information till närstående. Hos oss finns alltid vårdpersonal på ditt eller ditt barns rum.

De flesta barn och unga som behöver intensivvård efter sin operation sover fortfarande när de kommer hit. Så snart det är möjligt kontaktas närstående så att de kan vara med på intensivvårdsavdelningen. Vid akuta tillstånd följer vanligen närstående med när patienten förs över till intensivvårdsavdelningen.

På avdelningen arbetar vi för att familjen ska vara delaktig. Vi önskar att närstående ska ha möjlighet att vara närvarande i vården men eftersom vårdrummen är små får inte mer än ett par närstående plats samtidigt.

Avdelningen samarbetar med lekterapi, sjukhusskola, dietist och sjukgymnastik. För det psykosociala omhändertagandet av hela familjen har vi ett nära samarbete med kuratorer, psykologer och sjukhuskyrkan.

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns olika yrkeskategorier som till exempel barnsköterska, undersköterska, specialistsjuksköterska och anestesiläkare. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt. 

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för avdelningen

Linda Andersson Löwegren

Avdelningschef

Telefonnummer

Kontor: 031 - 343 68 06

Marie Börjesson

Verksamhetsassistent

Telefonnummer

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen