Tillfällig information

Har du förkylningssymtom?
Om du som patient, vårdnadshavare, syskon eller annan medföljande har förkylningssymtom, kontakta mottagningen eller avdelningen för mer information innan besök.

Intermediärvårdsavdelning barn

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - söndag dygnet runt

Besök

Öppettider

  • måndag - söndag dygnet runt

Besökstider

  • måndag - söndag dygnet runt

Besöksadress

Behandlingsvägen 7
416 50 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Östra sjukhuset. Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik www.vasttrafik.se Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Inre vägbeskrivning

Målpunkt A, plan 1, Östra sjukhuset

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Intermediärvårdsavdelning barn
416 85 Göteborg

Linda

Linda Andersson Löwegren

TF. Avdelningschef

Telefonnummer

Kontor: 031 - 343 68 06

Din vistelse hos oss

Om du har en inplanerad operation finns det möjlighet för dig och din vårdnadshavare att i förväg besöka intermediärvårdsavdelningen och intensivvårdsavdelningen. Kontakt förmedlas av vårdavdelningen.

Intermediärvårdsavdelning barn, BIMA, fungerar som en sluss mellan intensivvårdsavdelningen och vårdavdelningarna på barnsjukhuset. Enheten vårdar framförallt barn som tidigare varit i behov av intensivvård men förbättrats så att överflyttning till vårdavdelning börjar planeras. På BIMA vårdas också barn som behöver övervakas och vakna till efter mindre komplicerade operationer.

Hos oss på BIMA är ditt barn alltid övervakat av personal. Avdelningens läkare arbetar både med behandling och fortlöpande information till närstående tillsammans med sjukhusets övriga specialister.

På avdelningen arbetar vi för att familjen ska vara delaktig och ges möjlighet till närvaro i vården. Tänk bara på att våra rum är små, så det är svårt att ha mer än ett par närstående på plats samtidigt. Vårt mål är att erbjuda dig en värdebaserad och säker vård.

Avdelningen samarbetar med lekterapi, sjukhusskola, dietist och sjukgymnastik. För det psykosociala omhändertagandet av hela familjen har vi ett nära samarbete med kuratorer, psykologer och sjukhuskyrkan.

Vi som arbetar här

Enheten bemannas av specialistutbildade sjuksköterskor, grundutbildade sjuksköterskor samt barn- och undersköterskor. Narkosläkare har det medicinska ansvaret.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt. 

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för avdelningen

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen

Marie Börjesson

Verksamhetsassistent

Telefonnummer

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - söndag dygnet runt

Besök

Öppettider

  • måndag - söndag dygnet runt

Besökstider

  • måndag - söndag dygnet runt

Besöksadress

Behandlingsvägen 7
416 50 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Östra sjukhuset. Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik www.vasttrafik.se Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Inre vägbeskrivning

Målpunkt A, plan 1, Östra sjukhuset

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Intermediärvårdsavdelning barn
416 85 Göteborg

Din vistelse hos oss

Om du har en inplanerad operation finns det möjlighet för dig och din vårdnadshavare att i förväg besöka intermediärvårdsavdelningen och intensivvårdsavdelningen. Kontakt förmedlas av vårdavdelningen.

Intermediärvårdsavdelning barn, BIMA, fungerar som en sluss mellan intensivvårdsavdelningen och vårdavdelningarna på barnsjukhuset. Enheten vårdar framförallt barn som tidigare varit i behov av intensivvård men förbättrats så att överflyttning till vårdavdelning börjar planeras. På BIMA vårdas också barn som behöver övervakas och vakna till efter mindre komplicerade operationer.

Hos oss på BIMA är ditt barn alltid övervakat av personal. Avdelningens läkare arbetar både med behandling och fortlöpande information till närstående tillsammans med sjukhusets övriga specialister.

På avdelningen arbetar vi för att familjen ska vara delaktig och ges möjlighet till närvaro i vården. Tänk bara på att våra rum är små, så det är svårt att ha mer än ett par närstående på plats samtidigt. Vårt mål är att erbjuda dig en värdebaserad och säker vård.

Avdelningen samarbetar med lekterapi, sjukhusskola, dietist och sjukgymnastik. För det psykosociala omhändertagandet av hela familjen har vi ett nära samarbete med kuratorer, psykologer och sjukhuskyrkan.

Vi som arbetar här

Enheten bemannas av specialistutbildade sjuksköterskor, grundutbildade sjuksköterskor samt barn- och undersköterskor. Narkosläkare har det medicinska ansvaret.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt. 

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för avdelningen


Linda

Linda Andersson Löwegren

TF. Avdelningschef

Telefonnummer

Kontor: 031 - 343 68 06

Marie Börjesson

Verksamhetsassistent

Telefonnummer

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen