Tillfällig information

Fall av mässling hos barn i Göteborg

Med anledning av mässlingssmitta: barn som vårdas på barnsjukhuset behöver skyddas från smitta. Därför behöver du kontakta den enhet du ska besöka om du eller medföljande besökare (till exempel syskon) har något av följande symtom: feber, hosta, utslag eller röda och irriterade ögon.

Neonatalmottagning Östra

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefontider

  • måndag - fredag 8:15 - 12:00
  • måndag - fredag 12:45 - 15:00

Besök

Öppettider

  • måndag - fredag 8:00 - 16:00

Besöksadress

Journalvägen 14
416 50 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Östra sjukhuset. Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik www.vasttrafik.se Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Inre vägbeskrivning

Plan 2, Östra sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Neonatalmottagning Östra
416 85 Göteborg

Vi tar emot ditt barn som fötts för tidigt eller varit sjukt under nyföddhetsperioden. Här utför vi uppföljning och kontroller.

Digitalt vårdmöte

Har du fått en kallelse till ett digital vårdmöte? Här kan du läsa mer om hur du ansluter till ditt möte:

Digitala vårdmöten

Vid ditt besök hos oss

Vårt mål är att vara familjens länk mellan sjukhuset och livet hemma som nybliven småbarnsfamilj. 

Vi har en läkarmottagning där främst barn som fötts mycket för tidigt, eller varit kritiskt sjuka, följs upp enligt ett nationellt uppföljningsprogram. Till detta program är även psykolog, sjukgymnast och barnsjuksköterska kopplade. 

Vi har också en sjuksköterskemottagning med till exempel viktuppföljning, rådgivning, provtagning, vaccinationer och möjlighet till extra stöd för familjer som genomgått en komplicerad nyföddhetsperiod.

Hos oss checkar du in själv via din mobil före besöket.

Självincheckning – checka in direkt

Självincheckning – så går det till

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel barnskötare, sjuksköterska och läkare. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt. 

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för mottagningen

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen

Jennie Norlander

Avdelningschef

Telefonnummer

Ana Ferara Vejdebring

Vik. verksamhetsassistent

Telefonnummer

Kontor: 031 - 343 41 44

Emelie Wiberg

Verksamhetsassistent

Telefonnummer

Kontor: 031 - 343 41 44
Tjänstledig

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefontider

  • måndag - fredag 8:15 - 12:00
  • måndag - fredag 12:45 - 15:00

Besök

Öppettider

  • måndag - fredag 8:00 - 16:00

Besöksadress

Journalvägen 14
416 50 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Östra sjukhuset. Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik www.vasttrafik.se Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Inre vägbeskrivning

Plan 2, Östra sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Neonatalmottagning Östra
416 85 Göteborg

Vi tar emot ditt barn som fötts för tidigt eller varit sjukt under nyföddhetsperioden. Här utför vi uppföljning och kontroller.

Vid ditt besök hos oss

Vårt mål är att vara familjens länk mellan sjukhuset och livet hemma som nybliven småbarnsfamilj. 

Vi har en läkarmottagning där främst barn som fötts mycket för tidigt, eller varit kritiskt sjuka, följs upp enligt ett nationellt uppföljningsprogram. Till detta program är även psykolog, sjukgymnast och barnsjuksköterska kopplade. 

Vi har också en sjuksköterskemottagning med till exempel viktuppföljning, rådgivning, provtagning, vaccinationer och möjlighet till extra stöd för familjer som genomgått en komplicerad nyföddhetsperiod.

Hos oss checkar du in själv via din mobil före besöket.

Självincheckning – checka in direkt

Självincheckning – så går det till

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel barnskötare, sjuksköterska och läkare. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt. 

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för mottagningen

Jennie Norlander

Avdelningschef

Telefonnummer

Ana Ferara Vejdebring

Vik. verksamhetsassistent

Telefonnummer

Kontor: 031 - 343 41 44

Emelie Wiberg

Verksamhetsassistent

Telefonnummer

Kontor: 031 - 343 41 44
Tjänstledig

Digitalt vårdmöte

Har du fått en kallelse till ett digital vårdmöte? Här kan du läsa mer om hur du ansluter till ditt möte:

Digitala vårdmöten

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen