Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Neonatal sjukvård i hemmet

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefontider

0700-82 38 58
måndag - fredag
8:00 - 16:00
031-343 93 09
måndag - fredag
16:00 - 8:00
031-343 93 09
lördag - söndag
dygnet runt

Växeltelefon

Öppettider

måndag - söndag
dygnet runt

Besöksadress

Journalvägen 14
416 50 Göteborg

Digitalt vårdmöte

Vår mottagning erbjuder digitala vårdmöten. På det viset kan du träffa din vårdkontakt i ett videomöte – via mobil, surfplatta eller dator.

Ett digitalt vårdmöte bokas av mottagningen, som också skickar en kallelse till dig med länk inför ditt videomöte.

Läs mer om digitala vårdmöten

Vårt mål är att du som förälder ska kunna vårda ditt nyfödda barn i hemmet så tidigt som möjligt med stöd och hjälp av personal från neonatalavdelning. Stödet ges i första hand via digitalt vårdmöte eller hembesök vid behov.

Se filmen om vår verksamhet - När det oväntade händer

Syftet med neonatal hemsjukvård är:

-att underlätta samspelet mellan föräldrar och barn samt stärka föräldrarollen, genom att i hemmiljö successivt avveckla stödet från sjukvården.
-ge familjen möjlighet till ett normalt familjeliv tidigare än vid sjukhusvård.
-främja amning i de fall amning är möjlig.
-minska risken för sjukhusspridda infektioner.

Söka vård hos oss

För att få vård hos oss behöver barnet ha uppnått en gestationsålder av ca 33 veckor och väga ca 1500g. Barnet ska ha en stabil andning och cirkulation under 1 vecka innan överföring. Barnet ska även kunna hålla en normal kroppstemperatur utan extra hjälp och ha en kvarstående vårdtid som förväntas överstiga minst en vecka. Extra syrgastillförsel är inget hinder för hemsjukvård.

Som patient hos oss

Barn som vårdas i hemsjukvården är fortfarande inskrivna inom neonatalverksamheten och har samma rättigheter som övriga inneliggande barn när det gäller till exempel rätt till tillfällig föräldrapenning och fortsatt kuratorskontakt.

Vi som arbetar här

Hos oss finns barnsjuksköterskor, undersköterskor/barnsköterskor och läkare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt. 

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för mottagningen

Jennie Norlander

Avdelningschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Emelie Wiberg

Verksamhetsassistent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2021-10-15 14:30