Tillfällig information

Har du förkylningssymtom?
Om du som patient, vårdnadshavare, syskon eller annan medföljande har förkylningssymtom, kontakta mottagningen eller avdelningen för mer information innan besök.

Neonatal sjukvård i hemmet

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

 • 0700-82 38 58
  måndag - fredag 8:00 - 16:00
 • 031-343 93 09
  måndag - fredag 16:00 - 8:00
 • 031-343 93 09
  lördag - söndag dygnet runt

Besök

Öppettider

 • måndag - söndag dygnet runt

Besöksadress

Journalvägen 14
416 50 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Östra sjukhuset. Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik www.vasttrafik.se Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Inre vägbeskrivning

Plan 2, Östra sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Neonatal sjukvård i hemmet
416 85 Göteborg

Vårt mål är att du som förälder ska kunna vårda ditt nyfödda barn i hemmet så tidigt som möjligt med stöd och hjälp av personal från neonatalavdelning. Stödet ges i första hand via digitalt vårdmöte eller hembesök vid behov.

Se filmen om vår verksamhet - När det oväntade händer

Syftet med neonatal hemsjukvård är:

-att underlätta samspelet mellan föräldrar och barn samt stärka föräldrarollen, genom att i hemmiljö successivt avveckla stödet från sjukvården.
-ge familjen möjlighet till ett normalt familjeliv tidigare än vid sjukhusvård.
-främja amning i de fall amning är möjlig.
-minska risken för sjukhusspridda infektioner.

Digitalt vårdmöte

Har du fått en kallelse till ett digital vårdmöte? Här kan du läsa mer om hur du ansluter till ditt möte:

Digitala vårdmöten

Söka vård hos oss

För att få vård hos oss behöver barnet ha uppnått en gestationsålder av ca 33 veckor och väga ca 1500g. Barnet ska ha en stabil andning och cirkulation under 1 vecka innan överföring. Barnet ska även kunna hålla en normal kroppstemperatur utan extra hjälp och ha en kvarstående vårdtid som förväntas överstiga minst en vecka. Extra syrgastillförsel är inget hinder för hemsjukvård.

Som patient hos oss

Barn som vårdas i hemsjukvården är fortfarande inskrivna inom neonatalverksamheten och har samma rättigheter som övriga inneliggande barn när det gäller till exempel rätt till tillfällig föräldrapenning och fortsatt kuratorskontakt.

Vi som arbetar här

Hos oss finns barnsjuksköterskor, undersköterskor/barnsköterskor och läkare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt. 

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för mottagningen

Jennie Norlander

Avdelningschef

Telefonnummer

Ana Ferara Vejdebring

Vik. verksamhetsassistent

Telefonnummer

Kontor: 031 - 343 41 44

Emelie Wiberg

Verksamhetsassistent

Telefonnummer

Kontor: 031 - 343 41 44
Tjänstledig

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

 • 0700-82 38 58
  måndag - fredag 8:00 - 16:00
 • 031-343 93 09
  måndag - fredag 16:00 - 8:00
 • 031-343 93 09
  lördag - söndag dygnet runt

Besök

Öppettider

 • måndag - söndag dygnet runt

Besöksadress

Journalvägen 14
416 50 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Östra sjukhuset. Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik www.vasttrafik.se Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Inre vägbeskrivning

Plan 2, Östra sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Neonatal sjukvård i hemmet
416 85 Göteborg

Vårt mål är att du som förälder ska kunna vårda ditt nyfödda barn i hemmet så tidigt som möjligt med stöd och hjälp av personal från neonatalavdelning. Stödet ges i första hand via digitalt vårdmöte eller hembesök vid behov.

Se filmen om vår verksamhet - När det oväntade händer

Syftet med neonatal hemsjukvård är:

-att underlätta samspelet mellan föräldrar och barn samt stärka föräldrarollen, genom att i hemmiljö successivt avveckla stödet från sjukvården.
-ge familjen möjlighet till ett normalt familjeliv tidigare än vid sjukhusvård.
-främja amning i de fall amning är möjlig.
-minska risken för sjukhusspridda infektioner.

Söka vård hos oss

För att få vård hos oss behöver barnet ha uppnått en gestationsålder av ca 33 veckor och väga ca 1500g. Barnet ska ha en stabil andning och cirkulation under 1 vecka innan överföring. Barnet ska även kunna hålla en normal kroppstemperatur utan extra hjälp och ha en kvarstående vårdtid som förväntas överstiga minst en vecka. Extra syrgastillförsel är inget hinder för hemsjukvård.

Som patient hos oss

Barn som vårdas i hemsjukvården är fortfarande inskrivna inom neonatalverksamheten och har samma rättigheter som övriga inneliggande barn när det gäller till exempel rätt till tillfällig föräldrapenning och fortsatt kuratorskontakt.

Vi som arbetar här

Hos oss finns barnsjuksköterskor, undersköterskor/barnsköterskor och läkare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt. 

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för mottagningen

Jennie Norlander

Avdelningschef

Telefonnummer

Ana Ferara Vejdebring

Vik. verksamhetsassistent

Telefonnummer

Kontor: 031 - 343 41 44

Emelie Wiberg

Verksamhetsassistent

Telefonnummer

Kontor: 031 - 343 41 44
Tjänstledig

Digitalt vårdmöte

Har du fått en kallelse till ett digital vårdmöte? Här kan du läsa mer om hur du ansluter till ditt möte:

Digitala vårdmöten