Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Forskningskarriär – så kommer du igång

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett välfungerande, etablerat samarbete med universitet, näringsliv och andra forsknings- och utbildningsinstitutioner. Det finns många möjligheter för medarbetare som vill kombinera sitt kliniska arbete med forskning.

Vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset har alla yrkesgrupper med en akademisk utbildning, på minst master- eller magisternivå, möjlighet att få finansierad forskningstid och påbörja forskarutbildning.

Som forskare är du med och utvecklar framtidens hälso- och sjukvård. Forskning handlar om att söka uppkomsten av sjukdomar, förhindra att sjukdomar bryter ut, optimera diagnos och finna nya behandlingar. Det är viktigt att förstå att sjukdomar ser olika ut hos olika individer och kan därmed inte botas på samma sätt. Som klinisk forskare är patientens bästa alltid i fokus!

Forskningsfinansiering

ALF-tjänster för finansiering av prova-på-forskning, doktorandutbildning och postdok utlyses årligen, vilket innebär att arbetstiden delas upp i hälften forskning, hälften kliniskt arbete. Dessutom satsar Västra Götalandsregionen på FoU-bidrag som ska komma sjukhusets forskningsintresserade medarbetare till nytta. FoU-medlen söker medarbetaren genom verksamheten där hen är anställd, och medlen innebär att man får tid att forska med bibehållen lön. Till exempel kan målet vara att bli docent, eller att prova på forskning under några månader.

För läkare finns många möjligheter att forska under allmäntjänstgöringen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Forskningen kan finansieras med externa medel, det vill säga forskningsanslag, men AT-läkare kan också söka om statliga så kallade ALF-medel för att finansiera en forskar-AT. Både AT-läkare och andra akademiska hälsoprofessioner kan också ansöka om ALF-medel för prova-på-forskning under några månader.

 

ALF Västra Götaland

ALF (Avtal om Läkarutbildning och Forskning) är ett avtal mellan svenska staten och sju av Sveriges landsting om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.

Utbildning och tjänstgöring

Sahlgrenska universitetssjukhuset bidrar till sjukvårdens framtida kompetensförsörjning. Vi ger våra studenter bästa möjliga förutsättningar för kommande arbete inom hälso- och sjukvården och tydliggör karriärvägar för vårdens medarbetare.


Senast uppdaterad: 2023-03-14 10:00