Forskningskarriär – så kommer du igång

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett välfungerande, etablerat samarbete med universitet, näringsliv och andra forsknings- och utbildningsinstitutioner. Det finns många möjligheter för medarbetare som vill kombinera sitt kliniska arbete med forskning.

Vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) har alla yrkesgrupper med en akademisk utbildning, på minst master- eller magisternivå, möjlighet att få finansierad forskningstid och påbörja forskarutbildning.

Som forskare är du med och utvecklar framtidens hälso- och sjukvård. 

Forskningsfinansiering

Finansierad forskningstid är en av flera strategiska satsningar som skapar attraktiva forskningsmiljöer på SU, där medarbetarna slipper välja mellan forskning och klinik. En attraktiv arbetsmiljö skapar förutsättningar för forskande medarbetare att forma morgondagens rutinsjukvård.

För medarbetare vid SU finns det möjlighet att söka prova-på-forskning samt tjänster som kombinerar klinik och forskning  i form av forskar-AT och ALF-tjänster för doktorander, postdok och högre klinisk ALF-tjänst samt akademiska tjänster, det vill säga adjungerade eller kombinationstjänster (lektorat eller professur). ALF-tjänsterna som utlyses årligen kan sökas av läkare och hälsoprofessioner. Dessutom finns det flera möjligheter inom Västra Götalandsregionen för forskningsintresserade medarbetare att ansöka om finansierad forskningstid, dels genom lokala och/eller regionala FoU-medel eller via verksamheten där hen är anställd. Till exempel kan målet vara att bli docent, disputera eller att prova på forskning under några månader.

ALF Västra Götaland

ALF (Avtal om Läkarutbildning och Forskning) är ett avtal mellan svenska staten och sju av Sveriges landsting om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.

Utbildning och tjänstgöring

Sahlgrenska universitetssjukhuset bidrar till sjukvårdens framtida kompetensförsörjning. Vi ger våra studenter bästa möjliga förutsättningar för kommande arbete inom hälso- och sjukvården och tydliggör karriärvägar för vårdens medarbetare.