Forskningsstudie PPMC Lungcancer

PPMC Lungcancer är en unik, nationell forskningsstudie där alla patienter med misstänkt eller nyligen diagnosticerad lungcancer får frågan att delta. Studien ska ge ökad kunskap om uppkomsten av lungcancer samt bidra till förbättrad diagnostik, behandling och överlevnad vid lungcancer.

I Västra sjukvårdsregionen drivs studien i samarbete mellan hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och Regionalt cancercentrum väst.

NYHET juni 2023: Sjukvårdens befintliga rutiner används för insamling i PPMC Lungcancer

Studien är nu i full gång vid de tre mottagningar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset där patienter utreds och behandlas för lungcancer. - Forskningsstudiens sätt att arbeta är mycket angeläget för att utveckla prospektiv insamling av material från alla cancerpatienter och möjliggöra utveckling av effektiva behandlingar, säger Johanna Svensson vid Verksamhet Onkologi.

Patienter eller personer

För patienter och närstående

Som deltagare i studien om lungcancer bidrar du till förbättrad diagnostik, behandling och överlevnad vid sjukdom. Här finns information om vem som kan delta i studien och hur du gör för att anmäla ditt intresse.

Patient på besök hos läkare

För personal

Här finns information om hur patienter inkluderas i studien, var informationsmaterial finns att hämta samt praktisk information om provtagning, datainsamling och vem som ansvarar för studien.

Forskare vid sitt skrivbord

För forskare

Studien startade 2022 och är den hittills mest omfattande insamlingen för patienter med lungcancer som gjort i Västra sjukvårdsregionen. Här finns information om insamlade data och hur de kan tillgängliggöras för forskare.

Kontakta oss

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss via studiens funktionsbrevlåda. Här finns också information om oss som ansvarar för och arbetar med forskningsstudien PPMC Lungcancer i Västra sjukvårdsregionen.

Forskningsstudie PPMC Lungcancer

Om forskningsstudien

Forskning bidrar till framtidens hälso- och sjukvård. Studien PPMC Lungcancer ska nå nya forskningsgenombrott inom lungcancer. Läs mer om studiens syfte, insamling av prov och de samverkande parterna.

Statistik december 2023
Loggor samverkande parter