Kontakt

Välkommen att kontakta studien PPMC Lungcancer i Västra sjukvårdsregionen.

E-post: ppmc.lungcancer@vgregion.se

Nedan finns kontaktuppgifter till oss som ansvarar för och arbetar med forskningsstudien PPMC Lungcancer i Västra sjukvårdsregionen.

Ansvariga PPMC Lungcancer Västra sjukvårdsregionen

Andreas Hallqvist
Ordförande för lungcancer
PPMC Nod Göteborg
E-post: andreas.hallqvist@vgregion.se
Telefon: 031 - 342 10 00

Caroline Olsson
Nodsamordnare
PPMC Nod Göteborg
E-post: caroline.olsson@vgregion.se
Telefon: 073 - 867 68 91

Marie Boëthius
Projektledare
PPMC Nod Göteborg
E-post: marie.boethius@vgregion.se
Telefon: 070 - 082 35 97

Emma Hvitfeldt
Kommunikatör
PPMC Nod Göteborg
E-post: emma.hvitfeldt@vgregion.se
Telefon: 076 - 781 52 68


Kontaktpersoner Sahlgrenska sjukhuset

Andreas Hallqvist
Ansvarig forskare och läkare
Onkologimottagningen
E-post: andreas.hallqvist@vgregion.se
Telefon: 031 - 342 10 00

Camilla Sandberg
Ansvarig forskningssjuksköterska
Klinisk prövningsenhet onkologi
E-post: camilla.an.sandberg@vgregion.se
Telefon: 031 - 342 10 00

Emil Pennanen Hallberg
Ansvarig forskningsundersköterska
Klinisk prövningsenhet onkologi
E-post: emil.pennanen.mucha@vgregion.se
Telefon: 031 - 342 10 00

Mona Gilleryd
Överläkare lungmedicin
Lungutredningsmottagningen
E-post: mona.gilleryd@vgregion.se
Telefon: 031 - 342 10 00

Louise Ek
Leg. sjuksköterska
Lungutredningsmottagningen/Lungmottagningen
E-post: louise.ek@vgregion.se
Telefon: 031 - 342 10 00

Kristina Polby Hammar
Leg. sjuksköterska
Lungonkologisk mottagning
E-post: kristina.polby@vgregion.se
Telefon: 031 - 342 10 00