Neurologisk utredningsmottagning barn

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - fredag 8:00 - 16:00

Cerebral pares/sällsynta diagnoser
0722-10 03 18

Förvärvade hjärnskador/rehabilitering
0722-10 03 18

Neuromuskulära sjukdomar
031-343 76 02, 0722-09 95 33

Spasticitetsmottagning
031-343 76 09

UroTarmmottagning
031-343 76 54

Besök

Öppettider

  • måndag - fredag 8:00 - 16:00

Besöksadress

Martha Sennegårds väg 10A
418 77 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Kollektivtrafik information: www.vasttrafik.se

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Neurologisk utredningsmottagning barn
Box 21062
418 04 Göteborg

Neurologisk utredningsmottagning barn är en högspecialiserad verksamhet som vänder sig till barn och ungdomar upp till 18 år med medfödda och förvärvade neurologiska funktionsnedsättningar. Vi genomför komplexa och tvärprofessionella utredningar samt behandlingsinsatser.

Neurologisk utredningsmottagning barn är en del av Drottning Silvias barnsjukhus som tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Remisser kommer framför allt från Västra Götalandsregionen och Region Halland men även från övriga Sverige.

Neurologisk utredningsmottagning barn är geografiskt belägen på Hisingen i Göteborg. Verksamheten kommer att flytta in till Drottning Silvias barnsjukhus under vårterminen 2024. 

Forskning

Läs mer om vår forskningsverksamhet via denna länk:   

Genväg till vår forskning

Vid ditt besök hos oss

Hos oss checkar du in själv via din mobil före besöket.

Självincheckning – checka in direkt

Självincheckning – så går det till

Verksamheten består av en utredningsenhet indelad i diagnosspår, spasticitetsmottagning och uro-/tarmmottagning och bedrivs inom öppenvård.
Diagnosspåren är cerebral pares/sällsynta neurologiska sjukdomar, förvärvad hjärnskada och neuromuskulära sjukdomar. I varje diagnosspår ingår multiprofessionell utredning, behandling och i förekommande fall uppföljning enligt specificerade vårdprogram.

På vår spasticitetsmottagning erbjuds utredning och behandling av neurologiskt betingande muskelspänningar och ofrivilliga rörelser. Handmottagningen har en konsultativ roll i komplexa frågeställningar i arm- och handfunktion. 

På uro-/tarmmottagningen erbjuds utredning och uppföljning av neurogen blås- och tarmfunktionsstörning. 

För mer information var god se under Patientinformation och Vårdgivarinformation. 

Vi som arbetar här

På vår mottagning arbetar arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut/sjukgymnast, habiliteringsassistent/undersköterska, kurator, logoped, läkare, psykolog, sjuksköterska, specialpedagog, uroterapeut och administrativ personal.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt. 

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Stiliani Matsoukatidou Nikolaidou

Enhetschef

Telefonnummer

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - fredag 8:00 - 16:00

Cerebral pares/sällsynta diagnoser
0722-10 03 18

Förvärvade hjärnskador/rehabilitering
0722-10 03 18

Neuromuskulära sjukdomar
031-343 76 02, 0722-09 95 33

Spasticitetsmottagning
031-343 76 09

UroTarmmottagning
031-343 76 54

Besök

Öppettider

  • måndag - fredag 8:00 - 16:00

Besöksadress

Martha Sennegårds väg 10A
418 77 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Kollektivtrafik information: www.vasttrafik.se

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Neurologisk utredningsmottagning barn
Box 21062
418 04 Göteborg

Neurologisk utredningsmottagning barn är en högspecialiserad verksamhet som vänder sig till barn och ungdomar upp till 18 år med medfödda och förvärvade neurologiska funktionsnedsättningar. Vi genomför komplexa och tvärprofessionella utredningar samt behandlingsinsatser.

Neurologisk utredningsmottagning barn är en del av Drottning Silvias barnsjukhus som tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Remisser kommer framför allt från Västra Götalandsregionen och Region Halland men även från övriga Sverige.

Neurologisk utredningsmottagning barn är geografiskt belägen på Hisingen i Göteborg. Verksamheten kommer att flytta in till Drottning Silvias barnsjukhus under vårterminen 2024. 

Forskning

Läs mer om vår forskningsverksamhet via denna länk:   

Genväg till vår forskning

Vid ditt besök hos oss

Hos oss checkar du in själv via din mobil före besöket.

Självincheckning – checka in direkt

Självincheckning – så går det till

Verksamheten består av en utredningsenhet indelad i diagnosspår, spasticitetsmottagning och uro-/tarmmottagning och bedrivs inom öppenvård.
Diagnosspåren är cerebral pares/sällsynta neurologiska sjukdomar, förvärvad hjärnskada och neuromuskulära sjukdomar. I varje diagnosspår ingår multiprofessionell utredning, behandling och i förekommande fall uppföljning enligt specificerade vårdprogram.

På vår spasticitetsmottagning erbjuds utredning och behandling av neurologiskt betingande muskelspänningar och ofrivilliga rörelser. Handmottagningen har en konsultativ roll i komplexa frågeställningar i arm- och handfunktion. 

På uro-/tarmmottagningen erbjuds utredning och uppföljning av neurogen blås- och tarmfunktionsstörning. 

För mer information var god se under Patientinformation och Vårdgivarinformation. 

Vi som arbetar här

På vår mottagning arbetar arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut/sjukgymnast, habiliteringsassistent/undersköterska, kurator, logoped, läkare, psykolog, sjuksköterska, specialpedagog, uroterapeut och administrativ personal.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt. 

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Stiliani Matsoukatidou Nikolaidou

Enhetschef

Telefonnummer