Tillfällig information

BUP mellanvårdsmottagning har stängt från 8/7-11/8. Öppnar åter måndag 12/8.

BUP mellanvårdsmottagning

Kontakt- och besöksuppgifter

Besök

Besöksadress

Torpagatan 24
416 44 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Information kollektivtrafik www.vasttrafik.se

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset BUP mellanvårdsmottagning
Torpagatan 24
416 44 Göteborg

BUP mellanvårdsmottagning samarbetar med och förstärker vården inom BUP Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) när en mer intensiv insats behövs. Vi tar emot barn och ungdomar upp till 18 år som har en komplex psykiatrisk problematik.

Söka vård hos oss

För att komma till BUP mellanvårdsmottagning behöver du ha en pågående insats på någon av BUP-mottagningarna på SU. Om BUP-mottagningen bedömer att det finns behov av insats på BUP mellanvårdsmottagning kan de skicka remiss till oss.

Vid ditt besök hos oss

Vid accepterad remiss får ni information om ungefärlig väntetid. Din öppenvårdsmottagning har fortsatt ansvar för din behandling fram till att insatserna på BUP mellanvårdsmottagning påbörjas. Kontakten på BUP mellanvårdsmottagning inleds med ett förberedande arbete med möten med familj och remitterande. Du och dina föräldrar får då information om mellanvårdsmottagningen, och vi som arbetar på mellanvårdsmottagningen får veta lite mer om det du söker hjälp för.
Mellanvård är en intensiv insats vilket innebär att både du och dina föräldrar behöver avsätta tid för att det ska bli hjälpsamt.

Vi som arbetar här

På mottagningen arbetar skötare, sjuksköterskor, socionomer, psykologer, läkare, kokerska samt medicinsk sekreterare och enhetschef. På tillhörande sjukhusskola finns utbildade lärare där du erbjuds gå i sjukhusskola i den omfattning som bedöms lämplig under pågående insats. Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar finns det studenter på våra mottagningar och avdelningar. All personal och studenter som är verksamma på mottagningen har tystnadsplikt. Ni har rätt att säga nej till att studenter deltar under besöket.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Therese Borgelöv

Vårdenhetschef

Telefonnummer

Kontor: 031 - 343 52 65

Kontakt- och besöksuppgifter

Besök

Besöksadress

Torpagatan 24
416 44 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Information kollektivtrafik www.vasttrafik.se

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset BUP mellanvårdsmottagning
Torpagatan 24
416 44 Göteborg

BUP mellanvårdsmottagning samarbetar med och förstärker vården inom BUP Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) när en mer intensiv insats behövs. Vi tar emot barn och ungdomar upp till 18 år som har en komplex psykiatrisk problematik.

Söka vård hos oss

För att komma till BUP mellanvårdsmottagning behöver du ha en pågående insats på någon av BUP-mottagningarna på SU. Om BUP-mottagningen bedömer att det finns behov av insats på BUP mellanvårdsmottagning kan de skicka remiss till oss.

Vid ditt besök hos oss

Vid accepterad remiss får ni information om ungefärlig väntetid. Din öppenvårdsmottagning har fortsatt ansvar för din behandling fram till att insatserna på BUP mellanvårdsmottagning påbörjas. Kontakten på BUP mellanvårdsmottagning inleds med ett förberedande arbete med möten med familj och remitterande. Du och dina föräldrar får då information om mellanvårdsmottagningen, och vi som arbetar på mellanvårdsmottagningen får veta lite mer om det du söker hjälp för.
Mellanvård är en intensiv insats vilket innebär att både du och dina föräldrar behöver avsätta tid för att det ska bli hjälpsamt.

Vi som arbetar här

På mottagningen arbetar skötare, sjuksköterskor, socionomer, psykologer, läkare, kokerska samt medicinsk sekreterare och enhetschef. På tillhörande sjukhusskola finns utbildade lärare där du erbjuds gå i sjukhusskola i den omfattning som bedöms lämplig under pågående insats. Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar finns det studenter på våra mottagningar och avdelningar. All personal och studenter som är verksamma på mottagningen har tystnadsplikt. Ni har rätt att säga nej till att studenter deltar under besöket.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Therese Borgelöv

Vårdenhetschef

Telefonnummer

Kontor: 031 - 343 52 65