BUP gruppverksamhet

Kontakt- och besöksuppgifter

Besök

Öppettider

  • måndag - fredag 8:00 - 16:30

Besöksadress

Drottninggatan 16
411 14 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Kollektivtrafik: Hållplats Domkyrkan. För vidare information: www.vasttrafik.se

Inre vägbeskrivning

Plan 2

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset BUP gruppverksamhet
Drottninggatan 16 Plan 2
413 45 Göteborg

Söka vård hos oss

För dig som skall anmäla dig till en föräldrakurs eller en gruppbehandling:

Du och din behandlare har tillsammans kommit överens om att kursen/behandlingen är lämplig utifrån ditt vårdbehov och den finns dokumenterad i din vårdplan.

Läs här för mer information om gruppverksamheten och Kurskatalog

Har du frågor gällande vårt kursutbud eller hur du anmäler dig, kontakta oss via 1177, BUP gruppverksamhet.

Vid ditt besök hos oss

Hos oss checkar du in själv via din mobil före besöket.

Självincheckning – checka in direkt

Självincheckning – så går det till

Vi som arbetar här

På mottagningen arbetar kuratorer, sjuksköterska och vårdadministratörer.

Eftersom Sahlgrenska universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar finns det studenter på våra kurser och gruppbehandlingar. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt. Ni har rätt att säga nej till att studenter deltar i föräldrakurs eller gruppbehandling.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Digitalt vårdmöte

Har du fått en kallelse till ett digital vårdmöte? Här kan du läsa mer om hur du ansluter till ditt möte:

Digitala vårdmöten

Erika Haglöf

Enhetschef

Kontakt- och besöksuppgifter

Besök

Öppettider

  • måndag - fredag 8:00 - 16:30

Besöksadress

Drottninggatan 16
411 14 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Kollektivtrafik: Hållplats Domkyrkan. För vidare information: www.vasttrafik.se

Inre vägbeskrivning

Plan 2

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset BUP gruppverksamhet
Drottninggatan 16 Plan 2
413 45 Göteborg

Söka vård hos oss

För dig som skall anmäla dig till en föräldrakurs eller en gruppbehandling:

Du och din behandlare har tillsammans kommit överens om att kursen/behandlingen är lämplig utifrån ditt vårdbehov och den finns dokumenterad i din vårdplan.

Läs här för mer information om gruppverksamheten och Kurskatalog

Har du frågor gällande vårt kursutbud eller hur du anmäler dig, kontakta oss via 1177, BUP gruppverksamhet.

Vid ditt besök hos oss

Hos oss checkar du in själv via din mobil före besöket.

Självincheckning – checka in direkt

Självincheckning – så går det till

Vi som arbetar här

På mottagningen arbetar kuratorer, sjuksköterska och vårdadministratörer.

Eftersom Sahlgrenska universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar finns det studenter på våra kurser och gruppbehandlingar. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt. Ni har rätt att säga nej till att studenter deltar i föräldrakurs eller gruppbehandling.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Erika Haglöf

Enhetschef